Seminar na temu : ,,Parlementarna demokratija – partije i političke ideologije”, održan je 2.-3. marta 2013.godine u Hotelu „Queen of Montenegro“ u Bečićima.

Rahman Škrijelj, Bego Škrijelj i Irfan Husović

Rahman Škrijelj, Bego Škrijelj i Irfan Husović

Predstavnici Foruma mladih Bošnjačke Stranke na seminaru bili su: Bego Škrijelj, Irfan Husović i Rahman Škrijelj.

Projekat predviđa učešće iste grupe učesnika na sva tri seminara i dodjelu sertifikata svim učesnicima na završetku ciklusa. Cilj ovog projekta je bio da doprinese unapređenju političkih znanja i vještina politički aktivnih mladih ljudi.

Kompetentni predavači (iz Njemačke, regiona i Crne Gore) su polaznicima treninga u interaktivnoj formi, prenijeli korisna znanja i iskustva na sljedeće teme: temeljne vrijednosti demokratije, parlamentarna demokratija, političke partije i političke ideologije, politička komunikacija, političke vještine (retorika, javni nastup, debata), evropske integracije i dr.

Na seminaru su učestvovali predstavnici svih parlamentarnih stranaka Crne Gore, kao i korisnika stipendija „KAS“.

Media tim