Povodom nastupajućih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, juče je u prostorijama Bošnjačke stranke u Podgorici, održan sastanak predstavnika BS-a i predstavnika Ograničene misije za posmatranje izbora OSCE/ODIHR.  Sastanku koji je upriličen na zahtjev OSCE-a prisustvovali su član Predsjedništva BS-a i predsjednik OO BS-a Podgorica Nedžad Drešević, šef Kabineta predsjednika BS-a Asmir Pepić i član Kabineta predsjednika BS-a Admir Adrović sa jedne i dugoročni posmatrači OSCE-a David Godfrey i Lenka Homolkova sa druge strane.

Predstavnici posmatračke misije OSCE/ODIHR u posjeti Bošnjačkoj stranci

Predstavnici posmatračke misije OSCE/ODIHR u posjeti Bošnjačkoj stranci

Tom prilkom predstavnici Bošnjačke stranke su detaljnije predstavili Bošnjačku stranku, osnovna programska načela kao i način funkcionisanja partije. Pored toga, predstavnici OSCE-a su detaljno informisani o radu izbornih komisija, zakonodavnom okviru u kojem se izbori obavljaju kao i problemima sa kojima se susreću tokom izbornog procesa. Konstatovano je da su uslovi u kojima se sprovode izbori zadovoljavajući ali da ima još dosta nedostataka koji se u narednom period moraju neutralisati.

Na sastanku je najviše bilo govora o predsjedničkim izborima, gdje su predstavnici posmatračke misije obaviješteni o podršci BS-a predsjedničkom kandidatu Filipu Vujanoviću kao i načinu učešća i aktivnostima BS-a tokom  izborne kampanje.

Na kraju sastanka, uz obostrano zadovoljstvo održanim razgovorom, dogovoreno je da u se u narednom periodu kroz kontakte i sastanke odnosi i saradnja ove dvije organizacije podignu na još veći nivo.

Kabinet predsjednika BS