Podgorica – U okviru priprema za lokalne izbore u Podgorici, proširen je sastav opštinskog odbora Glavnog grada, a za predsjednika je ponovo izabran Dr Nedžad Drešević. – U stranačke aktivnosti uključen je veliki broj novih mladih ljudi, čime je znatno ojačana partijska infrastruktura, tako da sada odbor glavnog grada broji pedeset članova, uglavnom mladih i visoko obrazovanih kadrova- kazao je Dr Drešević. Drešević je kazao da se Bošnjačka stranka ozbiljno i sveobuhvatno priprema za lokalne izbore i da će se, nakon njihovog održavanja, i u Skupštini Glčavnog grada naći odbornici Bošnjačke stranke. – Bošnjačka stranka će se izboriti za mandate u Skupštini Glavnog grada, a o načinu izlaska na izbore, samostalnom ili koaliconom nastupu, razmatraće opštinski odbor, a konačnu odluku donijeće Glavni odbor BS- kazao je Drešević. -Proširili smo aktivnosti, a evidentno je da povjerenje u BS je u konstantnom porastu, ponajviše kod mladjih ljudi, koji u BS, sve više, prepoznaju svoje prave političke reprezente. Nakon ovih izbora, i u glavnom gradu moći ćemo da se , na lokalnom nivou, zalažemo za veće učešće bošnjačko-muslimanskog stanovništva u institucijama vlasti i donošenju odluka od javnog interesa- kazao je Dr Drešević Opštinski odbor Podgorica Dr Nedžad Drešević