Podgorica - Bošnjačka stranka protestovala je zbog prijemnog ispita za Policijsku akademiju navodeći da je od 26 prijavljenih kandidata bošnjačko-muslimanske nacionalnosti samo jedan prošao stroge testove, koji su po saznanjima te stranke bili strogi samo za njih. „Nakon dobijanja nezvanične informacije o nedavno završenom izboru kandidata na prijemnom ispitu za prijem u Policijsku akademiju u Danilovgradu, BS izražava protest i traži od nadležnih hitnu reakciju“. „Vjerovatno se radi o kandidatu koji je primljen nakon našeg interesovanje za rezultate prijemnog ispita u Policiskoj akademiji, a što će se narednih dana sigurno i detaljnije znati“, smatraju u BS. Ocjenjuje se da je simptomatično to što su nadležni iz Policijske akademije rezultate sa prijemnog ispita dali novinarima, iako nijesu verifikovani od Upravnog odbora Policijske akademije. U BS smatraju da ne bi bilo tragično to što je samo jedan kandidat prošao testove za prijem u Policijsku akademiju, već i zabrinjavajuće to na koji način su ostali kandidati eliminisani. „Šokantno je da se i pored demokratizacije crnogorskog društva i zalaganja vlasti za multuietničku i građansku državu, od strane nekih članova komisije govorilo kandidatima bošnjačko-muslimanske nacionalnosti ''da je sve dobro, ali da im ime ne valja'', navodi se u saopštenju. U BS tvrde da se čak išlo toliko daleko da je nekim od kandidata rečeno da navodno „boluju od nekih bolesti koje su smetnja za njihov prijem“, od kojih, inače, ni oni, niti niko njihov nikada nije bolovao. „Naravno, ovi kandidati nijesu povjerovali nalazima i obrazloženjima komisije, čiji je jedini cilj bio eliminisati prijavljene kandidate Bošnjake-Muslimane , primjenom svih dozvoljenih i nedozvoljenih metoda, pa su otišli u privatne laboratorije i klinike gdje su ustanovili da te dijagnoze nijesu tačne“, navode u BS-u. U toj stranci navode da je jedino što se sa sigurnošću može zaključiti – „da su oni koji su bili nadležni da provjere zdravlje kandidata zapravo neizlječivo bolesni od nacionalizma i vjerske netrpeljivosti“. „Ovu zabrinutost povećava i činjenica da su odgovorni iz Upravnog odbora Policijske akademije, prilikom raspisivanja konkursa za prijem kandidata posebno apostrofirali da će pod istim uslovima prednost imati prijavljeni kandidati iz manjinskih naroda koji žive u Crnoj Gori, a što su i preporuke medjunarodnih institucija“, ukazuje se u saopštenju. U BS smatraju da taj postupak dokazuje da je to bila samo farsa i medijski marketing navodne multietničke opredjeljenosti ove ustanove . „Zabrinjava nas i činjenica koja je prošla nezapaženo, a to je podatak da na prošlogodišnjem konkursu za prijem u Policijsku akademiju nije primljen ni jedan kandiat bošnjačko-muslimanske nacionalne pripadnosti“, navode u BS-u. U toj stranci vjeruju da sve ovo nije slučajnost, već strogo kontrolisana selekcija i drska diskriminacija po nacionalnoj osnovi. „Mislili smo da je to prošlost, ali nas je, nažalost, stvarnost demantovala, a ovaj primjer to najbolje dokazuje“. „Gospodo iz Upravnog odbora Policijske akademije, vjerujemo da ste dobili informacije o ovom slučaju i očekujemo Vašu brzu i efikasnu reakciju“, poručuju iz BS-a. BS traži da se rezultati sa prijemnog ispita ponište za sve kandidate i da se organizuje ponovni prijemni ispit, sa komisijom u novom sastavu. „A da prema članovima komisije koji su uradili ovakvu diskriminaciju preduzmete sve mjere koje Vam po zakonu stoje na raspolaganju“. „Tražimo da se direktor Policijske akdemije i njegovi saradnici smijene sa funkcija i da se prema njima preduzmu sve zakonom propisane mjere“, kaže se u saopštenju. BS posebno očekuje da javno reaguju i da se založe da se odluka o prijemu preispita pripadnici manjinskih naroda Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalomperović, Predsjednik Upravnog odbora Policijske akademije Ćazim Fetahović i utemeljivač i nekadašnji direktor Policijske akademije Husnija Redžepagić. „Ukoliko se u najkraćem roku ne preduzmu adekvatne mjere, zvanično ćemo o ovom sramnom postupku obavijestiti sve nadležne međunarodne institucije, kao i ambasade koje imaju kancelarije u Crnoj Gori“, poručuju iz BS-a.