Podgorica - Iznenađen sam reakcijom političkog direktora DPS-a, Predraga Sekulića, i njegovom ishitrenom izjavom povodom eventualnog sklapanja koalicije sa opozicionim partijama u Bijelom Polju. Sekulić vjerovatno nije pročitao jučerašnji broj dnevnpg lista Dan, u kojem se kaže da predsjednik OO BP gospodin Senad Dlakić, nije potpisao i nije imao mandat da potpiše koaliciju na lokalnom nivou. Inače u BS su jasna pravila: na prijedlog Predsjedništva, Glavni odbor donosi konačnu odluku, kako će nastupiti na parlamentarnim i lokalnim izborima. U dosadašnjoj praksi imali smo različitih koalicija na lokalnom nivou, negdje smo bili sa DPS-om, negdje sa SDP-om, a u Bijelom Polju i Baru sa Liberalnom partijom. Što se tiče koalicija na lokalnom nivou, ostavili smo mogućnost da Opštinski odbori u dogovoru sa Predsjedništvom odluče kako će nastupiti, da li samostalno ili u koaliciji sa nekom od demokratskih partija.U ovom slučaju predsjednik OO BP Dlakić nije imao mandat Opštinskog odbora da potpiše sporazum sa opozicionim partijama. Opštinski odbor Bijelog Polja imaće sjednicu do kraja ove sedmice, razmotriće ovo pitanje i zauzet će stav kako bi se Predsjedništvo BS izjasnilo na ovu temu. Moj lični stav, vezano za koaliciju u nekim širokim okvirima, gdje se pominju neke stranke koje nijesu ni parlamentarne, mislim da je unaprijed osuđena i da nema uspjeha i BS se ne može naći u takvoj koaliciji. Danas se moglo pročitati u Vašim novinama da BS nema izborni kapacitet. Samo da Vas podsjetim da imamo odbornike u Rožajama, Plavu, Bijelom Polju, Baru i Tuzima, a da smo parlamentarna stranka na državnom nivou sa tri poslanika i posebnim Poslaničkim klubom. Da smo imali dva poslanika i 2006.god. kada smo bili opozicija.