Predsjednik BS I ministar u Vladi Rafet Husović sa saradnicima razgovarao je sa ambasadorom Islamske republike Iran Abdulhasem Delfijem i atašeom za kulturu Faridom Efteharijem. Ambasador Delfi je istakao da  je Iran zainteresovan za unaprijedjenje saradnje sa Crnom Gorom, na političkom, ekonomskom I kultrunom planu.
Rafet Husović sa saradnicima razgovarao je sa ambasadorom Islamske republike Iran Abdulhasem Delfijem i atašeom za kulturu Faridom Efteharijem.

Rafet Husović sa saradnicima razgovarao je sa ambasadorom Islamske republike Iran Abdulhasem Delfijem i atašeom za kulturu Faridom Efteharijem.

-Na planu kulturne saradnje postigli smo dobre rezlutate, ali smatramo da treba povećati nivo saradnje na političkom i ekonomskom planu.- kazao je ambassador Delfi. On je istakao da je Iran medju prvim zemljama priznao nezavisnost Crne Gore i uspostavio diplomatske odnose sa njom. -Razgovarali smo sa predstavnicima državnih institucija i političkih partija i smatramo da treba raditi na uspostavljanju medjuparlamentarne saradnje .Veoma je važno što je vaša država stabilno multietničko društvo koje doprinosi stabilnosti regiona. Sa Bošnjačkom  strankom koja je važan politički subjekat, kao dio vlasti i zastupnik političkih interesa bošnjačko-muslimanskog naroda, imamo dobru saradnju.- kazao je ambasador Delfi. On je dodao da postoje brojne mogućnosti za saradnju na polju energetike, turizma i trgovine, koje treba iskoristiti. Predsjednik BS i ministar u Vladi Rafet Husović je ukazao da Bošnjačka stranka u potpunosti podržava opredijeljenost Crne Gore  ka evro-atlanskim integracijama, kao i uspostavljane I jačanje saradnje sa islamskim zemljama, -Bošnjačka stranka se zalaže za ravnopravnost svih  naroda i gradjana Crne Gore, kao i za veće učešće Bošnjaka i drugih manjinskih zajednica u institucijama. Podržavamo  reformske procese I dalju demokratizaciju Crne Gore, kao i evro-atlanske integracije,kao spoljno-politički prioritet,  jer je je to u interesu jačanja stabilnosti na Balkanu. Isto tako,  smatramo da Crna Gora ima interesa da uspostavlja I unapredjuje odnose sa Iranom, kao i sa drugim  islamskim državama, kako na ekonomskom, tako i na političkom planu, - kazao je Husović. U razgovoru sa ambasadorom Delfijem, učestvovali su i Suljo Mustafić, šef poslaničkog kluba BS i dr Nedžad Drešević, član Predsjedništva BS. Media tim Bošnjačke stranke