Podgorica, (MINA) – Predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Rafet Husović kazao je danas da je rano govoriti o tome kako će ta partija nastupiti na lokalnim izborima, ali i da za sada preovladava stav da u većini opština samostalno nastupi. „Pošto izbori još nijesu raspisani, mislim da je prerano govoriti o nekim predizbornim aranžamanima, samostalnom izlasku ili koalacijama, odnosno odlukama koje će donijeti naš Glavni odbor, odnosno preporučiti opštinskim odborima“, kazao je Husović agenciji MINA. On je podsjetio da je BS parlamentarna stranka u pet opština u kojima živi bošnjačko-muslimansko stanovništvo. „Takodje, u prethodnom periodu, formirali smo opštinske odbore i u onim opštinama gdje ih nijesmo imali, tako da je stranka sada zaokružila lokalne odbore u svim opštinama gdje žive Bošnjaci-Muslimani“. „U cilju priprema za lokalne izbore, napravili smo temeljnu reorganizaciju i uključili veliki broj, naročito mladih ljudi, čime smo ojačali i proširili naše aktivnosti na terenu. Sa zadovljstvom mogu da kažem da pripadnici našeg naroda, sve više, prepoznaju ciljeve za koje se BS zalaže i da u nama vidi prave zastupnike svojih interesa“, tvrdi Husović. On je dodao da će Glavni odbor BS u najskorije vrijeme sagledati i razmotriti stavove i mišljenja opštinskih odbora, i shodno tome odlučivati o tome kako i na koji način će stranka nastupati u pojedinim opštinama. „Uvažićemo mišljenje svakog odbora, jer su njihove procjene i podaci sa terena itekako važni, a na osnovu toga mi ćemo dati odgovorajuće preporuke i sugestije za dalje djelovanje. Za sada preovladava stav da BS, u većini opština, može svojim samostalnim nastupom, obezbijediti daleko bolje rezultate od onih prije četiri godine“, rekao je Husović. On je objasnio da to znači da BS samostalnim nastupom može računati na udvostručavanje broja mandata tamo gdje je već parlamentarna straka - u opštinama Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Tuzi i Bar. „Isto tako, već sada smo sigurni da samostalnim izlaskom možemo postati parlamentarni tamo gdje to nijesmo - u Beranama, Pljevljima, Podgorici i Ulcinju“. Upitan koje su stranke, osim partija sa kojima je u koaliciji na državnom nivou, sa kojima bi BS mogla nastupiti u koaliciji, Husović je objasnio da su funkcionisanje lokalne uprave, njena otvorenost za probleme građana, putna i komunalna infrastruktura, privreda, kultura i sport prioritetna pitanja koje birače interesuju, dodajući da se programi stranaka uglavnom prema njima koncipiraju. „Nas, u Bošnjačkoj stranci, pored nabrojanih, posebno interesuje i adekvatna zastupljenost Bošnjaka-Muslimana u lokalnim upravama, javnim preduzećima, službama i ustanovama. Podaci sa terena govore da ta zastupljenost ni izbliza ne odgovara učešću našeg stanovništva u tim institucijama“, rekao je on. On je dodao da će od političkih programa na lokalnom nivou pojedinih partija i spremnosti da rješavaju probleme nezastupljenosti bošnjačko-muslimanskih kadrova na mjestima gdje se donose odluke, zavisiti i eventualne odluke BS o sklapanju koalicionih aranžmana. „Smatramo da su to polazne osnove koje od nas traže naši članovi i glasači, u svim opštinama“. Husović je rekao da je moguće da BS bude u koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista i Socijaldemokratskokm partijom tamo gdje se njeni programski ciljevi podudaraju sa programskim ciljevima te dvije stranke. On smatra da će budući odbornici BS u nekim opštinama biti odlučujući faktor prilikom formiranja vlasti. Upitan kako će BS nastupiti na izborima u Bijelom Polju, s obzirom na medijske natpise da je njen predstavnik potpisao izjavu o zajednickom djelovanju sa opozicijom, Husović je kazao da predsjednik Opštinskog odbora BS nije potpisao nikakav koalicioni aranžaman. „Niti je to mogao bez stava opštinskog odbora i konačne preporuke Glavnog odbora. Mi smo u Bijelom Polju formirali izborno tijelo koje će rukovoditi izbornom kampanjom. Tamo su već obavljene pripreme za izbore i znatno ojačana partijska infrastruktura, popularnost stranke je u konstantnom porastu, tako da bi i samostalnim nastupom više nego dvostruko uvećali broj mandata“, kazao je on. Husović je rekao da je to izborno tijelo ovlašćeno da sagleda cjelokupnu situaciju i obavi razgovore oko eventulanih koalicionih aranžamana, vodeći računa prvenstveno o interesima birača i simpatizera BS. „Naravno, i ovdje će posljednju riječ dati naš Glavni odbor, uz uvažavanje stavova lokalnog odbora“. Zamoljen da prokomentariše činjenicu da će ponovo biti probijen rok za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom, Husović je naveo da u BS smatraju da je najbitnije da se dođe do kvalitetnog rješenja autentične zastupljenosti manjinskih nacionalnih zajednica i da se konačno to usaglasi sa Ustavom. „To rješenje treba da bude trajni model, koji će izdržati probu vremena i kroz naredne izborne cikluse, obezbijediti mehanizme političkog predstavljanja manjina. Upravo, u tom pravcu, dobro je što je makar i kao radni materijal zakon prošao kroz Skupštinu i što će o njemu sada i Venecijanska komisija dati svoj sud“, ocijenio je on. Husović tvrdi da je interes BS da se, što je moguće prije, ovaj zakon usvoji. „BS je dala veliki dioprinos kreiranju izbornog modela koji ima većinsku podršku političkih subjekata, ali, nažalost, ne zavisi samo od nas kada će taj model biti usvojen i primjenjen“, zaključio je on.