bila su predviđena tri zagarantovana mandata predstavnicima manjinskih zajednica kojih ima više od pet odsto( 5% ) u Crnoj Gori. Veoma nas čudi da je g-din Miodrag Vuković zaboravio članove Zakona za koji su, i on i njegova partija glasali, pa u svojoj najnovijoj izjavi kaže da je glasao za zakon »po kome manjine koje participiraju sa više od pet odsto u stanovništvu, imaju jedan zagarantovan mandat.” Bošnjačka stranka veoma dobro zna šta je autentično predstavljanje i, takođe, veoma se dobro prisjeća političkih stavova koje zastupaju kako njeni predstavnici, tako i ostali politčki subjekti u Crnoj Gori. Bošnjačkoj stranci su veoma jasne ustavne formulacije koje obezbjeđuju solidan temelj za dalju zakonsku razradu autentičnog predstavljanja manjina, jer je veoma aktivno učestvovala u procesu donošenja Ustava. Smatramo da naše insistiranje na autentičnoj zastupljenosti predstavlja veoma korektnu i realnu težnju da se ovim putem obezbjedi trajno prisustvo predstavnika manjina u parlamentu, koji bi, bez tutorstva bilo koje vrste , zastupali interese svog naroda. Slažemo se sa gospodinom Vukovićem da treba promišljeno i bez brzopletih rješenja riješiti pitanje političkog predstavljanja manjinskih zajednica, ali mislimo da se to i dosada moglo uraditi da je bilo političke volje, prije svega u vladajućoj koalaciji. Princip tzv. dvostrukog glasa je neprihvatljiv jer se time narušava jednakost birača , ali i otvara mogućnost manipulacije, već se zalažemo da se , na temelju Ustava , vrate dva člana Zakona o manjinskim pravima , te da se kroz njihovu dalju razradu, reguliše pitanje izbornog zakonodavstva. Očekujemo da će se , veoma brzo, putem izbornog zakondavstva, obezbjediti trajno autentično predstavljavljanje manjinskih zajednica, jer je to jedan od ključnih demokratskih standarda koje Crna Gora mora ispuniti na svom putu ka evropskim integracijama. Informativna služba Bošnjačke stranke