Bar - Bošnjačka stranka na lokalnim izborima, u Baru, 23. maja, nastupa sa listom koja nosi naziv “Barska bosnjačko-muslimanska lista – Sad i ubuduće” Na ovaj način, po prvi put, samostalno će nastupiti i dobiti povjerenje bošnjačko-muslimanskog naroda sa ciljem stvaranja punog demokratskog ambijenta, za rad svih političkih snaga, koje se bore za ravnopravnost i zastupljenost manjinskih naroda, u svim segmentima života I rada. Evropski standardi kojima se štite prava manjjinskih naroda, zbog očuvanja njihovog identiteta I kulture, predvidjaju adekvatnu zastupljenost manjina u lokalnim upravama i javnim službama. Podaci govore da dosadašnja zastupljenost u organima lokalne uprave , službama javne uprave, kao I predstavničkim tijelima, nije odgovarala brojnosti bošnjačko-muslimanskog stanovništva u Baru. Tu praksu želimo prekinuti, a to je moguće samo ako se poštuje Ustavom zagarantovana srazmjerna i autentična zastupljenost manjinskih zajednica, preko direktnih političkih predstavnika. Dakle, potpuno je jasno, da ako se manjinski narodi sami ne izbore za ono što im po Ustavu i Zakonu pripada I što predvidjaju evropski standardi, ta im prava niko neće pokloniti. Naši sugradjani pripadnici bošnjačko-muslimanskog naroda, sigurno su svjesni koliko su doprinjeli očuvanju mira i stabilnosti u Crnoj Gori i obnovi njene državnosti. Zato shvataju da je vrijeme da se –Sad i ubuduće, okrenu sebi i rješavaju svojih životnih potreba, glasajući za svoju bošnjačko-muslimansku listu. Tražićemo da se naša ravnopravnost iskaže kroz ravnomjernu zastupljenost, na svim nivoima odlučivanja, djelovanja i rada. Naši ciljevi su dakle: ravnopravnost u odlučivanju I zastupljenost u institucijama, bolji standard, bogatiji život, otvaranje novih radnih mjesta, očuvanje naše kulturne baštine, tradicionanih i vjerskih vrijednosti, kao I zaustavljanje višedecenijskog iseljavanja naših mladih ljudi. Sigurni smo da će naši sunarodnici podržati naša nastojanja za njihov sigurniji i kvalitetniji život i prosperitet našeg grada. Bar je oduvijek bio prepoznatljiv po svojoj toleranciji I multikulturi, ali se to mora iskazati I kroz zastupljenost u instucijama . Bošnjačko-muslimanska lista- Sad i ubuduće- Broj 3! Suljo Mustafić, nosilac Barske bošnjačko-muslimanske liste, poslanik u Skupštini