U srijedu, 7. novembra 2012. godine u Tršovoj ulici u Pljevljima, dvočlana porodica Duraković je prinudno i bez bilo koje alternative iseljena iz jednosobnog  stana u kojem je živjela  proteklih 20 godina.

Munira i Anes Duraković

Munira i Anes Duraković

Porodicu Duraković čini majka Munira i sin Anes. Munira ima 63. godine, penzioner koji dugi niz godina boluje od dijabetesa, a njen  jedini prihod predstavlja penzija od 170€ od koje Munira većinu troši na kupovinu neophodnih lijekova za nju i njenog sina Anesa,koji takođe ima problema sa zdravljem, a ujedno je i nezaposlen.

Povodom ovog događaja, Forum mladih Opštinskog odbora Pljevlja organizuje humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za porodicu Duraković.
BROJ ŽIRO RAČUNA:
5 1 0 1 8 1 0 9 8 1 2 9 3 0 0 8 8 0,
Crnogorska KomercijalnaBanka(CKB).
Novčana sredstva možete uplatiti na ime Anes Duraković.
Apelujemo na sve građane dobre volje da u okvirima svojih mogućnosti doniraju na ovaj žiro račun i da time zajednički pomognu ovoj porodici.
Emir Pilav
Predsjednik Foruma mladih Bošnjačke stranke u Pljevljima