Rožaje - Povodom napuštanja kluba odbornika BS sa XXI sjednice Skupštine opštine Rožaje. Kao što je poznato javnosti Crne Gore, odbornici Bošnjačke stranke su napustili sjednicu Skupštine koja je održana 08.04.2010. god. a razloge smo u izjavama za novine detaljno objasnili. Za napuštanje sa ove sjednice razloga ima mnogo više, a ovdje ćemo samo neke detaljnije objasniti. Za ovu sjednicu Skupštine predložen je dnevni red od 11 tačaka, od kojih su 10 tačaka one koje su od vitalnog interesa za funkcionisanje pojedinih segmenata društvenog života, i života građana uopšte. Kako je predsjednik Skupštine dao obrazloženje, da navodno zbog zakonskih smetnji, a zbog raspisanih izbora, nema radio prenosa, to smo smatrali bespredmetnim i besmislenim ostajanje na toj sjednici, koja bi bila razgovor gluvih. Odbornici većine ne znaju za argumente, oni znaju samo za zakon većine, koja glasanjem abolira sve nezakonite i netransparentne postupke partije na vlasti. Odbornici BS su predložili da se tačke dnevnog reda od 1-10, skinu sa dnevnog reda, što je DPS većina odbila, nakon čega su odbornici napustili sjednicu. Sve tačke dnevnog reda su za građane od životnog interesa, ali izdvajamo dvije koje su posebno važne. Izvještaj o radu JKP za 2009. godinu, dostavljen za današnju Skupštinu, pokazuje neozbiljnost i neodgovornost partije na vlasti. Za pomenuto preduzeće vlast je odbornicima uskratila pravo na raspravu o izvještaju o radu za 2008. godinu, a u izvještaju za 2009. godinu ni jednom riječju nije pomenuta 2008. godina, niti problemi koji se u tom subjektu gomilaju više godina. U izvještaju o finansijskom poslovanju za 2007. god. u tom preduzeću je iskazan gubitak u iznosu od 212.075,00 E. U Odluci skupštine o davanju saglasnosti na program rada za JKP za 2008. godinu planiran je gubitak u iznosu od 523.000,00 E, koji ne znamo u kojem iznosu je ostvaren, jer nije dostavljen izvještaj o radu za 2008. god. Takođe, u 2009. godini iskazan je gubitak od 262.739,00 E. Dakle, ukupni gubici su oko 1.000.000,00 E. Pored gubitaka treba istaći i obaveze za poreze i doprinose na plate radnicima, kredit CKB, i druge neizmirene obaveze u iznosu od 723.379,00 E. Dakle više nego očigledno je da se ovo preduzeće nalazi u nepremostivim problemima, koje lokalna vlast nema namjere da rješava. Pored gubitaka i neizmirenih obaveza, veliki problem u ovom preduzeću su i nenaplaćena potraživanja. Takođe, ističemo i Odluku o dodjeli zemljišta na trajno korišćenje bez nadoknade, koja je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj imovini, u površini od oko 6000 m2 za 20 lica, koja su navodno u stanju socijalne potrebe, a u većini slučajeva radi se o istaknutim aktivistima DPS-a. Klub odbornika u SO Rožaje