Podgorica - Koalicija “Za evropsku Podgoricu”, u kojoj se nalazi Bošnjačka stranka, na najbolji način oslikava multietničku i multikulturnu Podgoricu, a kroz svoja programska opredjeljenja odražava potrebe svih građana i garantuje razvoj glavnog grada i svih njegovih područja. Povjerenje koje su evropskoj koaliciji ukazali gradjani bošnjačko-muslimanske nacionalnosti na prošlogodišnjim izborima, biće potvrđeno i na lokalnim izborima. Oni su sigurni da će , samo na ovaj način, moći da ostvare svoje ciljeve – veću zastupljenost u lokalnoj samoupravi, izgradnju komunalne i saobraćajne infrastrukture u svojim naseljima, da izgrade nove i moderno opremljene školske objekte i kvalitetnom saobraćajnicom povežu Tuzi sa glavnim gradom. Sigurni su da će kroz učešće u lokalnoj samoupravi moći lakše i brže da rade na donošenju planske dokumentacije za Karabuško polje i omoguće legalizaciju podignutih objekata pod povoljnim uslovima. Kroz učešće u lokalnoj upravi biće omogućena brža i lakša izgradnja kulturnih i vjerskih institucija, kao što je izgradnja Mešihata i Kulturnog centra Bošnjaka-Muslimana u Staroj Varoši i revitalizacija ovog starog urbanog jezgra, zatim izgradnja Centralnog islamskog vjerskog objekta za grad Podgoricu, na čemu se već radi kroz donošenje planske dokumentacije. Kroz pobjedu Evropske koalicije, nastaviće se svi razvojni projekti, dalja ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu, izgradnja privrednih kapaciteta i značajna ulaganja stranih investitora, što će omogućiti bolji standard i bogatiji i sigurniji život. Pojedinci koji sebe predstavljaju kao bošnjačko-muslimanske političare, a pripadaju grupih vječitih luzera iz kombi - partija, svoje su udomljenje našli u koaliciji koja predstavlja obnovljeni blok za zajedničku državu. Taj blok je slom doživio na referendumu, pa ubjedljivi poraz dva puta na parlamentarnim izborima, a na ovim lokalnim izborima samo će potvrditi svoj gubitnički status i produžiti opozicioni staž. OO Bošnjačke stranke Podgorica Predsjednik dr Nedžad Drešević