Šef Kluba poslanika Bošnjačke stranke Almer Kalač, kao član delegacije Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore prisustvovao je dvodnevnom parlamentarnom seminaru na temu ″ Ekonomska kriza i njen uticaj na politike Evropske unije i zemlje u procesu pristupanja″, koji je održan 25. i 26. novembra 2013. godine u Briselu, u organizaciji Evropskog parlamenta.

Almer-slika

Tokom seminara, bilo je riječi o uticaju krize i globalnoj dimenziji EU, novim mehanizmima nadzora i koordinacije ekonomskih politika, te snaženju uloge evropskih institucija, novim strategijama za povećanje rasta zaposlenosti, uključivanju u proces konkurentnosti, stvaranju Bankarske unije i načinu rješavanja problema javnog duga i deficita, kao i o ulozi civilnog sektora u pronalaženju načina za prevazilaženje ekonomske krize.

Poslanici su se, takodje, upoznali sa brojnim podacima i trendovima o tome – kako je globalna kriza uticala na najbitnije indikatore rasta u zemljama regiona.

Posebno je naglašena potreba jačanja ekonomskog upravljanja u EU u oblasti fiskalne politike i jačanju pravila, koja se odnose na visinu deficita i javnog duga.

U okviru posebnog segmenta, sagledani su efekti ekonomske krize na zemlje regiona, kroz prezentacije predstavnika parlamenata – Albanie, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Turske, a ukazano je i na značaj regionalne saradnje u oblasti trgovine, infrastrukture i energetike.

Na kraju seminara, kroz zaključna razmatranja, konstatovano je da je Evropska unija pokazala da se mijenja i prilagođava novim izazovima, da je euro postojan i stabilan bez obzira na neka osporavanja i da je EU otvorena da primi i druge zemlje u svoje članstvo.

Pored parlamentarne delegacije Crne Gore, sastanku su prisustvovale i delegacije – Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Srbije i Turske.