Admir Adrović, sekretar poslaničkog kluba Bošnjačke stranke boravio je od 26. februara do 3. marta 2012. godine u studijskoj posjeti Saveznom parlamentu Njemačke – Bundestagu. Posjeta je organizovana od strane njemačke fondacije Konrad Adenauer, inače fondacije vladajuće partije u Njemačkoj CDU na čijem se čelu nalazi Angela Merkel.

Admir Adrović

Admir Adrović

U programu su učestvovali sekretari poslaničkih klubova i službenici Skupštine Crne Gore, a jedan od ciljeva posjete bilo je upoznavanje sa načinom rada Bundestaga i procedurama koje su neophodne kako bi se postigla puna efikasnost u radu.

Učesnici su tokom posjete informisani o organizaciji i nadležnostima parlamenta i njegovih radnih tijela. Sagovornici su u više navrata istakli veliki značaj i uticaj koji njemački parlament, kao jedina državna institucija koju neposredno bira narod, ima u sistemu vlasti sa vrlo izraženom kontrolnom ulogom. Predstavljene su ustavne nadležnosti parlamenta i ukazano na specifičnosti izbornog sistema koji ne dozvoljava apsolutnu većinu jedne partije, već samo mogućnost formiranja koalicione vlade. Prilikom susreta sa zaposlenima u Klubu poslanika vladajuće koalicije, ukazano je na značaj stručne podrške koju poslanici dobijaju od saradnika unutar Kluba, što im je od velike koristi u ispunjavanju poslaničkih dužnosti. Objašnjen je i način finansiranja klubova i vrlo je jasno prikazana struktura i način njihovog funkcionisanja.

Posebno značajan, bio je susret sa članovima Parlamentarne grupe za Jugoistočnu Evropu, poslanicima Peterom Bajerom i Andreasom Lamelom, koji su istakli punu podršku Crnoj Gori na njenom putu ka Evropskoj uniji, ali i ukazali na značaj ispunjavanja standarda koje to članstvo podrazumijeva.

Admir Adrović

Admir Adrović

U okviru programa učesnici su imali priliku da posjete i parlament Pokrajine Brandenburg gdje su se upoznali sa radom i specifičnostima ove institucije. U razgovoru sa bivšom ministarkom i predsjednicom Odbora za evropske poslove i razvojnu politiku Barbarom Rihštajn bilo je riječi i o tome na koji način pokrajinske vlasti utiču na donošenje odluka na saveznom nivou. Istaknuta je visoka zastupljenost žena u politici koja je specifična za ovu pokrajinu i koja se prvenstveno ogleda u činjenici da u parlamentu ima više od 40 odsto poslanica.

Tokom boravka učesnici su posjetili Ambasadu Crne Gore u Njemačkoj gdje ih je primio ambasador Vladimir Radulović, kao i sjedište fondacije Konrad Adenauer u Berlinu.

Media tim BS
Skupština Crne Gore