Alisa Džogović

Alisa Džogović

Pitanje: Da li planirate da u okviru novog Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti uvrstite i Rezoluciju Unije slobodnih sindikata (USS), a kojom se predlaže obezbjedjivanje nacionalne penzije za majke koje su rodile troje i više djece?

Obrazloženje:

Prema važećem Zakonu o radu, čl.139 stav 1, zaposlenima prestaje radni odnos „kad zaposleni navrši 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja“. Međutim, Rezolucija Unije slobodnih sindikata predlaže da majke koje imaju troje djece, a 25 godina radnog staža, odnosno da majke koje imaju četvoro i više djece, a imaju 15 godina radnog staža stiču pravo na nacionalnu penziju.
Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti je u januaru ove godine povučen iz skupštinske procedure na doradu, čime je i stvorena mogućnost da ovaj predlog Unije postane dio zakona.

Bošnjačka stranka poseban značaj pridaje očuvanju porodice kao jezgra moralnih i etičkih vrijednosti i najznačajnijeg faktora u odgoju čovjeka., što je i jedan od razloga zbog čega se mi iz Bošnjačke stranke zalažemo za afirmaciju roditeljstva i zaštitu materinstva.
Uzimajući u obzir činjenicu da je stopa nataliteta u Crnoj Gori niska, kao i životni standard gradjana, dok je stopa nezaposlenosti u konstantnom porastu, usvajanjem ovog predloga bi se stvorio povoljniji ambijent za afirmaciju materinstva, a ranijim odlaskom žena u penziju, omogućilo bi se zapošljavanje nove radne snage.

Alisa Džogović
Bošnjačka stranka