Munib Ličina

Munib Ličina

Munib Ličina Rođen 25.05.1964 u Beranama. Završio Vojnu akademiju kopnene vojske-smjer inžinjerija u Beogradu. Radio kao profesionalni oficir JNA. Napustio vojnu službu sa činom kapetana. Nakon napuštanja vojne službe, počeo se baviti privatnim preduzetništvom. Osnivač je  i vlasnik privatne firme „Meddis .d.o.o.“ u Baru, gdje je ujedno i izvšrni direktor. Jedan je od osnivača i prvi predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke u Baru. Član je predsjedništva Bošnjačke stranke Crne Gore. Član je Odbora islamske zajednice Bar. Oženjen je i otac  dvoje djece. Aktivno poznaje (čita, piše i govori) ruski jezik.  Živi u Baru.

Članovi Opštinskog odbora Bar

 • Munib Ličina
 • Suljo Mustafić
 • Nedžib Ibrišimović
 • Sanela Ličina
 • Sead Delalić
 • Isad Kurpejović
 • Ličina Š. Sanela
 • Rahman Murić
 • Mahmud Mučić
 • Semira Avdić
 • Nedžad Šabović
 • Admir Kajević
 • Ifeta Mustajbašić
 • Smail Murić
 • Ismeta Iseni
 • Isad Kurpejović
 • Safet Drljan
 • Nermina Nikezić
 • Safet Kočan
 • Seniha Kuč
 • Mile Adrović
 • Reka Ličina
 • Rasim Honsić
 • Jasmin Kajević
 • Elzina Duraković
 • Dževad Alomerović
 • Ramiz Pačariz
 • Hajriz Ličina
 • Senad Nikočević
 • Kemal Agović
 • Edina Aljićević
 • Mehmed Feratović
 • Suljo Perazić
 • Adis Muhović
 • Izet Škrijelj
 • Samir Perazić.
Odbornik Bošnjačke stranke u Klubu odbornika BS je Munib Ličina.