Radom Izvršnog odbora BS rukovodi politički direktor BS Suljo Mustafić.