BS ima najmanje dva potpredsjednika BS.

Potpredsjednici BS se biraju iz reda članova Glavnog odbora BS.

Potpredsjednici BS ne mogu biti iz istog Opštinskog odbora BS.

Potpredsjednici BS obavljaju određeni djelokrug poslova u BS na prijedlog Predsjednika BS.

Potpredsjednici Bošnjačke stranke su: