Bošnjačka stranka čestita Dan nezavisnosti svim građanima Crne Gore i pripadnicima dijaspore.

Ovo je dan kada je obnovom nezavisnosti Crna Gora ponovo postala međunarodno priznata država i to odlukom svojih građana na demokratskom referendumu.

Bošnjačka stranka je bila dio bloka za nezavisnu Crnu Goru i veoma je ponosna na doprinos pripadnika bošnjačkog naroda iz Crne Gore i dijaspore koji su dali u povratku njene državnosti.

Bošnjačka stranka će i dalje učestvovati u jačanju Crne Gore i njenih institucija stabilnog i demokratskog društva utemeljenog na višenacionalnom i viševjerskom skladu i  poštovanju različitosti, kao i za ubrzanje evropskih i evro-atlantskih integracija naše države.

Medija tim