Danas je istorijski dan za opštinu Gusinje. Dan kada je ispravljena istorijska greška i Gusinju vraćen status opštine. Ovo je uspjeh svih građana Gusinja, onih koji žive u Gusinju, a isto tako uspjeh i onih koji su u dijaspori, a kojih je nemali broj.
Gusinje

Gusinje

Vraćanjem statusa opštine Gusinju spriječiće se dalje migracije stanovništva, što će pozitivno uticati na demografsku sliku kako tog kraja,  tako i države. Ovo je još jedan u nizu pozitivnih odluka u domenu politike lokalne samouprave, koji će afirmativno uticati na proces evropskih integracija Crne Gore. Jasno je da sada treba raditi na izgradnji infrastrukturnih projekata koji će zadovoljiti potrebe građana Gusinja. Takođe, treba raditi na privlačenju investicija. Brojna dijaspora iz ovoga kraja koja je  dala veliki doprinos u obnovi državnosti Crne Gore, zainteresovana je  za ulaganje u ovaj kraj, a država treba stvarati uslove da im se to omogući. Kao i do sada, Bošnjačka stranka će snažno raditi na što bržem ispunjenju ovih suštinskih potreba građana  Gusinja. Opština Gusinje bila je jedan od osnovnih programskih i političkih načela Bošnjačke stranke. U materijalizaciji ovog programskog i političkog načela neupitna i svesrdna podrška Bošnjačke stranke nije izostala ni jednog trenutka. Vraćanje statusa opštine Gusinju smatramo za istorijsku pravdu i još jednom građanima ove opštine čestitamo izuzetan uspjeh.

 Medija tim