Pravo na slobodu izražavanja i slobodno kretanje novinara ne smije biti ugroženo niti u jednom momentu. Kao društvo, težimo opštem dobru, u kome će biti garantovana bezbijednost svih ljudi bez obzira na profesiju kojom se bave. Ugroženost medija stvara skepsu u društvu koja šalje sliku nedemokratije građankama i građanima Crne Gore. Na taj način se kao država prezentujemo Evropskoj uniji i svijetu  u jako lošem svjetlu. Bošnjačka stranka kao odgovoran politički faktor traži od nadležnih organa da se slučaj ispita do detalja i identifikuju počinioci, te u skladu sa zakonskim odredbama budu privedeni licu pravde.

Medija tim