Bošnjačka stranka očekuje da će gradjani dati punu podršku na  konsultativnom referendumu inicijativi za osnivanje nove opštine Petnjica.
Panorama Petnjice

Panorama Petnjice

Time će biti ispunjen još jedan od uslova , koji će omogućiti da  se,  kroz dalju skupštinsku proceduru, dodje do statusa punopravne opštine . Bošnjačka stranka je, kroz svoj program , kao I zalaganja u dosadašnjoj skupštinskoj proceduri, dala punu podršku ovoj incijativi , jer  je to višegodišnji zahtjev cjelokupnog stanovništva bihorskog kraja, dijaspore I iseljenika , I ujedno u skladu je  sa evropskim  i demokratskiim procesima koji potenciraju jačanje učešća lokalne zajednice i ingerencija lokalne samouprave, kroz decentralizaciju vlasti. Povratkom opštine Petnjica ispraviće se istorijska nepravda kojom je gradjanima bihorskog kraja oduzeta opština, ali će biti,  konačno, I realizovana obećanja svih relevantnih političkih faktora koji gradjanima godinama obećavaju povratak opštine Petnjica. Vjerujemo da se ovim putem otvaraju nove perspektive buduće opštine koja treba da bude efikasan servis gradjana, da razvojnim zamahom zaustavi iseljavanje i trasira perspektivnu budućnost ovog  područja , dovede do novih investicija I ulaganja I, ukupno, doprinese razvitku  sjevera  Crne Gore. Ubjedjeni smo u opravdanost ove inicijative  I sigurni smo da će I gradjani  prepoznati svoj interes I masovnim odazivom na referendumu podržati ovu inicijativu.  

Media tim BS