Na osnivačkoj skupštini  formiran je opštinski odbor Bošnjačke stranke Pljevalja, a za predsjednicu je jednoglasno izabrana Kenana Strujić, profesor filozofije i sociologije. Skupštinom je rukovodio Jakub Durgut koji je ukazao da je formiranje odbora BS veoma značajan događaj za Bošnjake u Pljevljima.
BOŠNJAČKA STRANKA OSNOVALA OPŠTINSKI ODBOR U PLJEVLJIMA

BOŠNJAČKA STRANKA OSNOVALA OPŠTINSKI ODBOR U PLJEVLJIMA

Potpredsjednik BS Munib Ličina je istakao da nekoliko mjeseci traju organizacione aktivnosti na formiranju opštinskog odbora, da se veoma pažljivo radilo na terenu , kako bi se stvorila dobra organizacija  koja će raditi na afrimaciji Bošnjaka  u političkom i javnom životu Pljevalja. Potpredsjednik BS i poslanik u Skupštini Kemal Purišić je rekao da su u Pljevljima, nakon dugog I teškog perioda,  stvoreni dobri uslovi I konstruktivna atmosfera u kojoj se može politički djelovati i raditi na unaprijedjenju statusa I položaja Bošnjaka I ujedno raditi da bošnjački narod bude autentično zastupljen u lokalnoj upravi. -Dugo se razmišljalo  o formiranju  opštinskog  odbor a u  Pljevljima, jer za to postoje dobri uslovi i značajan broj građana koji BS doživljavaju kao svog legitimnog zastupnika.Zbog toga ovaj odbor ima dobru perspektivu i sigurno će ostvariti dobre rezultate- kazao je dr Amer Halilović, poslanik BS.
BOŠNJAČKA STRANKA OSNOVALA OPŠTINSKI ODBOR U PLJEVLJIMA

BOŠNJAČKA STRANKA OSNOVALA OPŠTINSKI ODBOR U PLJEVLJIMA

Šef poslaničkog kluba Suljo Mustafić je kazao da su Pljevlja grad prepoznatljive bošnjačke kulture sa puno sačuvanih obilježja u arhitekturi, jeziku i tradiciji. -Bošnjačka stranka će kao  autentična politička organizacija raditi na zaštiti ovih vrijednosti ali i na boljem I kvalitetnijem  predstavljanju Bošnjaka na lokalnom nivou I njihovoj srazmjernoj zastupljenosti- kazao je Mustafić. Predsjednik BS i ministar u Vladi Rafet Husović je kazao da BS kao veoma dobro  organizovana partija sa prepoznatljivim idejama I programskim zalaganjima već predstavlja uticajan subjekat na političkoj sceni. - Dali smo veliki doprinos nezavisnoj Crnoj Gori,a kao partner u vlasti  podržavamo sve demokratske procese i zalažemo se da naša država što brže napreduje u evropskim integracijama i da bude članica NATO-a,ali smatramo da treba još raditi na unaprijedjenju ambijenta  za ravnopravno i djelotvorno učešće manjinskih naroda u  institucijama. Našim učešćem u vlasti značajno smo povećali zastupljenost Bošnjaka, ali je to još ispod onog broja koji je adekvatan našem učešću u ukupnom stanovništvu- kazao je Husović. Husović je rekao da BS ima veoma dobru saradnju sa srodnim političkim subjektima u regionu, Islamskom zajednicom, nevladinim sektorom,  te da je posebno unaprijedila saradnju sa dijasporom, koja u BS prepoznaje  ozbiljnog partnera preko kojeg ostvaruje saradnju sa državnim institucijama.
BOŠNJAČKA STRANKA OSNOVALA OPŠTINSKI ODBOR U PLJEVLJIMA

BOŠNJAČKA STRANKA OSNOVALA OPŠTINSKI ODBOR U PLJEVLJIMA

-Formiranjem opštinskog odbora u Pljevljima zaokružujemo rad na jačanju naše partijske infrastrukture.Ovaj odbor će imati našu punu podršku u političkom djelovanju i u svim projektima koje su važni za Bošnjake u Pljevljima- kazao je Husović. Predsjednica OO BS Kenana Strujić se zahvalila na podršci I istakla da je to dodatni podstrek za rad u okupljanju ljudi  koji u BS prepoznaju političku snagu koja će ih predstavljati na adekvatan način u javnom životu. - Znamo da imamo ozbiljan zadatak da unaprijedimo naše aktivnosti i da ljude okupljamo oko  programskih ciljeva BS. Ali isto tako znamo da postoji veliko interesovanje , pogotovo kod mladih ljudi koji kroz ovu stranku vide svoju šansu za političkom i društvenom afirmacijom.Zbog toga smo ubjedjeni u uspjeh naše misije, i sve ćemo uraditi da BS bude prepoznatljiva politička snaga koja će raditi na unaprijedjenju položaja Bošnjaka i ukupnom društvenom i privrednom razvoju Pljevalja. –kazala je Strujić. Osnivačkoj skupštini prisustvovali su i generalni sekretar BS Sabro Kalač, Admir Adrović, sekretar poslničkog kluba BS i član Predsjedništva Foruma mladih BS.  

Media tim Bošnjačke stranke