Andrej Nikolaidis

Andrej Nikolaidis

Bošnjačka stranka osudjuje neprimjerenu hajku koja se sprovodi nad piscem i intelektualcem Andrejom Nikolaidisom. U ovom slučaju nije riječ o Andreju Nikolaidisu političkom savjetniku predsjednika Skupštine Crne Gore, već o značajnom autoru koji je od početka svog književnog stvaralaštva bio predstavnik otvorene i antiratne Crne Gore, u čijim se riječima snažno osjećala oštra kritika zločinačkih umotvorina devedesetih godina proteklog stoljeća.. Aktuelne napade na književnika i publicistu Andreja Nikolaidisa doživljavamo kao napad na slobodu mišljenja i govora u Crnoj Gori. Nije na odmet pomenuti da je Crna Gora tek u skorijoj prošlosti došla do poštovanja ove važne demokratske tekovine, i da konstantno postoje napori da se ona nanovo sputa. Ove napade tumačimo i kao pokušaj da se Nikolaidis osudi za ono za šta se borio od početka svog književnog angažmana - za slobodu mišljenja i govora – a Crna Gora tako vrati u talog devedesetih godina XX vijeka, i zaustave njeni demokratski i evropski iskoraci. Uvažavajući realnost postojanja Republike Srpske kao jednog od entiteta medjunarodno priznate države BiH, ne smije se zaboraviti da je u temeljima te tvorevine, pored ostalog, i zločin i etničko čišćenje nad Bošnjacima, što je potvrdjeno i presudama Haškog tribunala. Neprimjereno je osudjivati autora književne metafore kojom podsjeća na  historijsku realnost, ma koliko ona bila bolna za one koji žele da  zaborave da su bili učesnici ovog ratnog i zločinačkog projekta.  

Media Tim Bošnjačke stranke