Bošnjačka stranka u Plavu, predala je danas listu sa imenima 31 kandidata za odbornike u lokalnom parlamentu. Nosilac liste je predsjednik Opštine Plav  i predsjednik OO BS Plav - Orhan Šahmanović. Drugi na listi je Kemal Purišić, bivši poslanik u Skupštini CG. Dalje na listi su: BS Plav
 • Dževat Musić
 • Erzana Redžematović
 • Šukrija Cikotić
 • Damir Gutić
 • Mirza Medunjanin
 • Esma Redžepagić
 • Dževdo Jasavić
 • Fuad Feratović
 • Besim Musić
 • Sanija Šahmanović
 • Safet Kojić
 • Anel Muminović
 • Mirza Cecunjanin
 • Nina Kolenović
 • Damir Šarkinović
 • Merdin Purišić
 • Bećir Srdanović
 • Dija Jasavić
 • Ervin Tošić
 • Dževad Krcić
 • Mirsad Ciriković
 • Sanela Kandić
 • Dževat Redžepagić
 • Sadam Luković
 • Mirsad Lalić
 • Azra H. Redžematović
 • Selma Canović
 • Ilda Jadadić
 • Abidin Musić.
  Cijeneći volju građana, povjerenje koje svakodnevno ukazuju našoj stranci, te opšte raspoloženje,  smatramo da je moguće da u formiranju buduće vlasti dobijemo povjerenje apsolutne većine. Predstavnici Bošnjačke stranke u lokalnoj vlasti krajnje pažljivo i stručno zastupaju interese građana, vodeći računa o razvoju opštine, prosperitetu, unaprijeđenju života na ovim prostorima i svega onoga što je bitno za naše sugrađane. Bez sticanja lične koristi, što je jedan od najvećih razloga ukazanog povjerenja nama. Bošnjačka stranka u Plavu je za relativno kratak period, od nepune 2 godine, riješila ključne probleme sa kojima se Opština Plav do tada susretala: -          Finansijski stabilizovala opštinu Analizirajući sadašnje stanje u Opštini Plav, možemo reći da je više nego dobro, ako imamo u vidu stanje koje je bilo prije dolaska Bošnjačke stranke na vlast. Moramo naglasiti da je stanje bilo veoma loše, da smo bili opština sa velikim dugovima, da se zapošljenima dugovalo čak 7 ličnih dohodaka. Sadašnja vlast svela je dugovanja na jednu platu. Zaključujemo je sada Opština Plav fiskalno stabilna, što je više nego bitno za dalji rad i funkcionisanje same opštine. -          Riješen je problem vodosnadbijevanja Što se tiče vodosnadbijevanja, moramo napomenuti da smo par godina unazad tokom ljetnje turističke sezone imali probleme sa vodosnadbijevanjem užeg gradskog jezgra, što nikako nije išlo u prilog našoj opštini. Ako krenemo od činjenice da su strateške razvojne grane Plava turizam i poljoprivreda, a tokom sezone nismo imali dovoljne količine vode da zadovolje osnovne potrebe građana, onda samim tim nijesmo imali ni mogućnosti razvoja pomenutih grana, pa ni same opštine. Projektom  je sada obezbijeđeno duplo veći dovod vode u bazenima i riješeno je pitanje vodosnadbijevanja u Plavu. -          Saniranje nezakonitih deponija Sanirane su nezakonite deponije u Koritima i Gusinju, i regulisana su mjesta koja ispunjavaju sve zakonske standarde za privremeno skladištenje čvrstog otpada.   U daljem periodu, imamo više ciljeva, ali sljedeći su najvažniji: -          Ako znamo da naša opština ima negativan trend u populaciji, da svake godine imamo manje stanovništva, mi želimo da ostanemo na ovim prostorima, da svoju sudbinu vežemo za naše mjesto. Stoga će nam prioritetni cilj biti zaustavljanje emigracije stanovništva, na način  stimulisanja investitora da dođu i da na ovim prostorima  ulože svoj kapital, a samim tim otvoriće se nova radna mjesta za zapošljavanje naših građana, koji će ostajati u svom rodnom kraju i na svom radu izgrađivati svoju budućnost. -          Drugi cilj - zaštita Plavskog jezera. Najbitnija stvar u Plavu posle ekonomskog razvoja jeste zaštita Plavskog jezera. Veoma je bitno napomenuti da je Plavsko jezero jedno od najvećih ledničkih jezera na Balkanu i jedan veliki potencijal ne samo Plava već i Crne Gore, te će se njegovom zaštitom očuvati rijedak dragulj, ali isto tako i razviti turizam plavske opštine.   Predočeni uspjesi i budući ciljevi Bošnjačke stranke u Plavu, kao i odbornička lista na kojoj se nalaze prije svega časni, pošteni, humani, stručni i hrabri ljudi, daju nam za pravo da  očekujemo da će naša stranka dobiti veliko povjerenje građana na predstojećim lokalnim izborima i da ćemo u najmanju ruku povećati biračko tijelo i ostvariti najbolji rezultat.  

Merlina Šahmanović Portparol BS