Bošnjačku  stranku je podržalo ukupno 348 glasača, čime  je ostvarila rast od oko 100 glasova, odnosno više od 30% u odnosu na parlamentarne izbore. Iako nije  ostvaren zacrtani cilj - osvajanje odborničkog mandata, veoma nas raduje da su i ovi lokalni izbori pokazali  kontinuirani rast povjerenja u Bošnjačku stranku, u svakom izbornom ciklusu. Ako uporedimo sadašnji broj glasova sa rezultatima lokalnih izbora 2010. godine, onda je BS udbostručila broj glasova u Beranama. Sasvim je jasno da je Bošnjačka stranka uspjela okupiti značajan broj bošnjačkih glasača u Beranama, čime je još jednom pokazala da je pripadnici ovog naroda u ovom gradu, sve više  prepoznaju kao svog autentičnog predstavnika. Bošnjačka stranka ponavlja da će se zalagati za dalji razvoj Berana, kao i da će se istrajno zalagati za ostvarivanje prava bošnjačkog naroda u Beranama, kroz lokalne i države institucije, kao i za ukupni napredak i prosperitet ovog grada.

Enesa Rastoder Opštinski odbor BS Berane