Poštovani građani,

Znatan dio barske opštine čine seoska područja, koja su znatno nerazvijena u odnosu na gradsko jezgro, naročito u pogledu infrastrukture. Zato će se odbornici zajedničke liste-  „Bošnjaci,Muslimani i Albanci – Bar u koji vjerujemo“ zalagati za sanaciju putne mreže u prigradskim naseljima i na seoskom području. Između ostalih, za sanaciju regionalnih puteva Dobra Voda-Mrkojevići-Sukobin, Bar-Tuđemili-Virpazar, Virpazar-Šestani-Ostros-Stegvaš. Osim pomenutih regionalnih puteva, neophodna je sanacija  lokalnih puteva zaZaljevo, Polje, Šušanj, Ahmetov brijeg, Tudjemile, Sustaš, Mikuliće, Turčine, Velembuse, Dobru Vodu, Pečurice, Velje selo, Mrkojeviće, Kunje, Goranu, te lokalnih puteva od Ostrosa ka  selima Ckla i Bobovište. Sve su ovo sredine u kojima živi stanovništvo koje pripada manjinskoj populaciji.

edina

 

 

U većem broju ovih naselja potrebna je rekonstrukcija i niskonaponske mreže, kao i bolji signal mobilne telefonije i prijem tv i radio signala.

U programu koalicije biće  izgradnja vodovoda u naselju Mala Volujica, gdje je višegodišnjim problemom vodosnadbijevanja pogodjeno više od dvije stotine domaćinstava. Ovo je od egzistencijalnog značaja za ovo naselje, jer stanovnici nemaju pijaću vodu, a koriste tehničku  vodu koja je ispod svih dozvoljenih standarda.

Takodje, predstavnici ovih partija su i do sada bili glavni inicijatori rješavanja  vodosnabdjevanja Ostrosa i Krajine koje nema vodu za piće. Zahvaljujući tim naporima animirani su potencijalni donatori preko turske agencije TIKA, koja iskazuje interesovanje da učestvuje u ovom projektu kojim bi se osiguralo rješavanje pitanja vodosnabdjevanja. Sigurni smo da ćemo kroz našu dalju incijativu, osigurati učešće i podršku lokalne uprave u izradi projektne dokumentacije, a kroz komunikaciju sa donatorima dovesti do realizacije samog projekta.

Takođe, na više lokacija u barskoj opštini neophodna je izgradnja kanalizacione mreže, kolektora i prečišćivača otpadnih voda. I to će biti medju prioritetnim problemima, kojima će se baviti ove partije kao dio buduće izvršne vlasti u Baru.

Bošnjaci, Muslimani i Albanci, 25. maja zajedno gradimo Bar u koji vjerujemo. Zaokružićemo broj 6.

 

Kandidat za odbornika

Edina Dešić Perazić