Bošnjačka stranka  u Gusinju održala je prvu  Opštinsku izbornu konvenciju.

4

Konferenciji je prisustvovao  predsjednik opštine Plav i predsjednik OO BS Plav – Orhan Šahmanović, kao i  generalni sekretar Bošnjačke stranke – Sabro Kalač. Konferencija je održana u Domu kulture u Gusinju, 7.-og Marta. Na istoj je izglasan predsjednik Opštinskog odbora Bošnjačke stranke Gusinje Šefkija  Bektešević, a ujedno je  formiran  Opštinski odbor. Zvanično se konstatuje da su u Gusinju, kome je 26.-og Februara tekuće godine  vraćen status Opštine, formirana sva radna tijela Bošnjačke stranke – Opštinski odbor, Forum žena i Forum mladih.

2

U narednom periodu aktivnosti će biti usmjerene  na unapređivanje kvaliteta življenja i bolji položaj manjina, predviđenih Programskim ciljevima i zadacima Bošnjačke stranke Crne Gore.  

Merlina Šahmanović Portparol BS