Forum mladih i Forum žena Bošnjačke stranke su u proteklim danima formirali nove timove. Na već ranijim izbornim konvencijama na čelu Foruma mladih u narednom periodu biće Sead Šahman, dok će Forum žena predvoditi Kenana Strujić.

fmfz

Uzevši sve činjenice u obzir, te obavljene konsultacije sa predstavnicima svih opštinskih odbora predloženi su potpredsjednici i sekretari, te članovi predsjedništva pomenutih organa Bošnjačke stranke.

Za potpredsjednike Foruma mladih Bošnjačke stranke izabrani su: Mirza Medunjanin, Amela Babačić i Armin Sijarić. Sekretar Foruma mladih Bošnjačke stranke biće Emir Zećirović.

Za potpredsjednice Foruma žena Bošnjačke stranke izabrane su: Alisa Džogović i Anesa Ramović. Sekretar Foruma žena Bošnjačke stranke u narednom periodu biće Nermina Bašić.

Na sjednicama predsjedništva u fokusu su bile predizborne aktivnosti i formiranje određenih komisija kako bi se pospješio rad predsjedništva. Forum žena stavlja akcenat na što više političke edukacije za žene, te njihovu veću zastupljenost u Bošnjačkoj stranci.

Sead Šahman