Poštovani, Bošnjačka stranka, kao autentični politički predstavnik bošnjačkog naroda, odlučna  u poštovanju  principa demokratije, uvažavanja političkih različitosti, opredijeljena za afirmaciju dijaloga oko  otvorenih pitanja i jačanje institucija, u potpunosti  posvećena evropskoj budućnosti  Crne Gore, uvažava institut gradjanskog protesta kao legitimnu I ustavnu formu političkog  okupljanja, U tom smislu,  sa punom pažnjom I uvažavanjem,  rukovodstvo BS razmotrilo je  zahtjeve političkih I drugih subjekata - organizatora aprilskog protesta i o njima  se izjašnjava na sljedeći način: -Smatramo da se puna demokratizacija političkog ambijenta u Crnoj Gori , postiže I  kroz stvaranje uslova za demokratičan I transparentan izborni proces. U tom cilju, postignuti su dobri rezultati kroz postizanje punog konsenzusa svih političkih subjekata prilikom donošenja izbornog zakona, septembra 2011. godine, u čemu je BS aktivno učestvovala. Medjutim, spremni smo dati puni doprinos daljem unaprijedjenju izbornog zakonodavstva kroz nadgradnju postojeće regulative, u cilju otklanjanja svih prepreka  koje bi, u budućnosti, mogle dovesti u pitanje demokratičnost I transparentnost izbornog procesa. -Smatramo da, u Parlamentu,  treba nastaviti rad na ustavnim promjenama, čijom će se primjenom reformisati I osnažiti institucije pravosudja, te dodatno unaprijediti njihova nezavisnost,  profesionalizam I  odgovornost. U tom cilju, otvoreni smo za dijalog I posvećeni postizanju punog konsenzusa oko  unaprijedjenja ustavne norme, vodeći računa o objektivnim potrebama,  uporednim iskustvima I preporukama Venecijnaske komisije -Iskazujemo punu spremnost za otvaranje svih važnih pitanja u parlamentarnoj proceduri, te u tom smislu smatramo da je veoma važno da se I o aferi “Snimak”, kroz parlmantarnu istragu, istraže i utvrde sve činjenice i  prepoznaju I procesuiraju eventualne zloupotrebe. - Iskazujemo punu otvorenost za dalje  razgovore medju  političkim subjektima, uz puno uvažavanje političkih razlika i posvećenost snaženju institucije Parlamenta. S poštovanjem Podgorica, 29.04.2013.                                          Rafet Husović s.r.