Glavni odbor Bošnjačke stranke je usvojio preporuku Predsjedništva stranke kojom se nalaže da se nastave pregovori sa koalicijom Evropska Crna Gora oko formiranja parlamentarne većine i izvršne vlasti.   Imenovan je tročlani pregovarački tim koji će obavljati dalje pregovore sa koalicijom ECG u čijem sastavu su: Osman Nurković, Suljo Mustafić i Orhan Šahmanović. Glavni odbor BS je načelno prihvatio nacrt platforme o principima zajedničkog djelovanja BS sa partijama Forca i HGI, a koja se tiče rješavanja važnih pitanja i unapređenja položaja manjinskih naroda u Crnoj Gori, poboljšanja ekonomskog i socijalnog položaja i razvoja u sredinama gdje žive manjinski narodi.  

Media tim