Prva sjednica Predsjedništva Foruma mladih Bošnjačke stranke u 2012 godini, održana je u petak 16. marta 2012 u prostorijama stranke u Podgorici. Sjednica je održana u proširenom sastavu, a njom je presjedavao Mersudin Gredić, predsjednika Foruma mladih.
Sa sjednice Foruma mladih Bošnjačke stranke

Sa sjednice Foruma mladih Bošnjačke stranke

Predsjedništvo je jednoglasno usvojilo Izvještaj o radu Foruma mladih za 2011 godinu. Forum mladih je tokom protekle godine organizovao brojne aktivnosti medju kojima su akcija „Bajramski paketići“, posjeta djeci sa posebnim potrebama u dnevnom centru „Tisa“ u Bijelom Polju, posjeta izbjegličkom naselju u Gusinju, posjeta Memorijalnom centru u Potočarima u Srebrenici, organizovao seminare i druge aktivnosti koje su imale za cilj da pokažu humanost bošnjačke omladine, ali i druženje širom Crne Gore. Članovi predsjedništva FM su se upoznali sa Agendom Bošnjačke stranke, na osnovu čega su utvrdili plan aktivnosti Foruma za tekuću godinu. Planirani su seminari za članove stranke, brojne humanitarne akcije (kao što je izuzetno zapažena prošlogodišnja akcija „Bajramski paketići“ koja će se i ove godine realizovati), ali i ekskurzije, sportska i kulturno-ekološka okupljanja članova i simpatizera Bošnjačke stranke. Na sjednici su određeni članovi Foruma mladih koji će činiti Stručna tijela zadužena za praćenje stanja u oblastima vezane za javnu upravu, ljudska prava i slobode, ekonomiju i finansije, euro-atlanske integracije, spoljnu politiku i saradnju sa dijasporom.