Bošnjačka stranka, OO u Rožajama, želi da obavijesti javnost  i građane o planiranim aktivnostima nove koalicione vlasti u Beranama. Lokalni parlament u Beranama je na današnjoj vanrednoj sjednici donio odluku o izgradnji privremene deponije za odlaganje otpada na području planine Cmiljevica.

DSCN2765

Obzirom da se ta planirana lokacija nalazi na granici Opštine Rožaje  samim tim je predmet interesovanja kako građana  Rožaja  tako i Bošnjačke stranke. Bošnjačka stranka će preduzeti sve zakonske korake i iskoristiti sva legitimna sredstva  da stopira izgradnju pomenute deponije na toj lokaciji. Podsjećamo kolege iz Berana da je lokacija koju su oni planirali za novu deponiju označena u zvaničnim državnim dokumentima  kao turistička zona. Na prostoru od svega par kilometara već decenijama postoje dva turistička kompleksa čiji bi dalji rad kao i budući razvoj ovom deponijom  bio doveden u pitanje. Na tom potezu je i tok dvije rijeke kao i netaknuta priroda sa raznolikim biljnim i životinjskim svijetom što bi za posledicu imalo narušavanje prirodne harmonije.

DSCN2768

Bošnjačka stranka  razumije potrebu nove vlasti u Beranama da u što hitnijem roku riješi problem sa odlaganjem otpada, ali uzimajući u obzir navedene razloge mi ćemo insistirati i istrajati u namjerama da odbranimo  prirodni poredak i spriječimo devastaciju pomenutog lokaliteta.

Portparol OO Rožaje  Mirsad Azemović