Bošnjačka stranka istinski saosjeća sa porodicama žrtava genocida u Srebrenici  i pridružuje se obilježavanju 11. jula, Dana sjećanja na najmasovniji zločin u Evropi, nakon Drugog svjetskog rata.

 

Prije sedamnaest godina, više od osam hiljada građana Srebrenice odvedeno je u nepovrat, pred očima čitave međunarodne javnosti i uz saučestvovanje dijela njihovih mirovnih snaga. Bio je ovo završni čin planiranog i sistematski sprovodjenog genocida nad Bošnjacima u kome je ubijeno na hiljade pripadnika ovog naroda, porušeno na stotine džamija i drugih sakralnih objekata, paljeni kulturno-historijski objekti, zatirano duhovno i materijalno nasljeđe. Sjutra će u Potočarima biti sahranjeno još 520 identifikovanih žrtava, među kojima su šest maloljetnih osoba i tri žene. Najodgovorniji koji su organizovali i sprovodili genocid tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, konačno su izvedeni pred lice pravde, ali još uvijek nijesu kažnjeni za ovaj i ostale zločine. Prisustvo crnogorskih zvaničnika na dženazi u Potočarima, još jedna je  poruka da  Crna Gora slijedi evropsku praksu podsjećanja na genocid u Srebrenici. Međutim, BS smatra da, na žalost, još uvijek u samoj Crnoj Gori nije dovoljno urađeno na institucionalnom suočavanju sa prošlošću i kažnjavanju počinilaca, nalogodavaca i inspiratora zlodjela koji su se desili na njenoj teritoriji ili nad njenim građanima. Deportacije bošnjačkih izbjeglica, etničko čišćenje pljevaljske Bukovice, otmica u Štrpcima, napadi na vjerske objekte, takođe su dio ukupnog ambijenta zločina i terora koji se 90-ih godina prošlog vijeka dešavao na ovim prostorima. Na žalost, ovi slučajevi još uvijek nijesu do kraja sudski procesuirani, a počinitelji i nalogodavci još uvijek nijesu adekvatno kažnjeni. S obzirom da su predpristupni pregovori o članstvu u EU otvoreni, za očekivati je da institucije države Cne Gore, prije svega pravosudni organi,  više urade u ovom pravcu, kako bi , napokon, počinioci i nalogodavci navedenih zlodjela bili sankcionisani, i vraćeno  povjerenje gradjana u ove instiutcije.   Media tim Bošnjačke stranke