• Suljo Mustafić

  Suljo Mustafić

  Potez premijera Lukšića za Bošnjačku stranku potpuno je logičan, kada je izvjesno da u Vladi postoje nesuglasice izmedju koalicionih partnera oko krupnog ekonomskog pitanja, sudbine Kombinata aluminijuma.

  Premijeru i Vladi  potrebna je podrška Skupštine u preduzimanju daljih koraka oko KAP-a, odnosno oko plaćanja garancija koje su date Dojče banci.

  Smatramo da je ovo krupno ekonomsko pitanje koje se tiče daljeg privrednog  razvoja i rasprava u Skupštini biće dobra prilika za temeljnu analizu situacije oko ove kompanije i konačnog zauzimanja stava svih političkih subjekata oko sudbine KAP-a, ali i daljeg vođenja ekonomske politike u Crnoj Gori.

  Stav Bošnjačke stranke o ovim pitanjima, pa i o povjerenju Vladi, saopštićemo u skupštinskoj raspravi, kada se ona zakaže.

  Imajući u vidu da je mogućnost  parlamentarnih izbora najavljivana do kraja ove godine, a da je za njihovo redovno održavanje krajnji rok mart naredne godine, Bošnjačka stranka je već preduzela organizacione aktivnosti kojima se pripremamo za nastup na tim izborima.

  Medjutim, smatramo da je necjelishodno održavanje izbora prije najavljenog dobijanja datuma pregovora koji je veoma važan za Crnu Goru i njene dalje evropske integracije.

  Suljo Mustafić, šef poslaničkog kluba BS