Bošnjačka stranka Bar podržala je da se u lokalnom budžetu za narednu godinu predvide sredstva za izradu projektne dokumentacije i otkup zemljišta za put prema Mrkojevićima, kao i sredstva odobrena za izradu projektne dokumentacije vodovoda i otpadnih voda za priobalni dio ove mjesne zajednice.

 

Munib Ličina

Munib Ličina

Problem veoma loše infrastrukture na području Mrkojevića, a posebno ovog glavnog puta, koji ima medjunarodni karakter, jer povezuje Bar sa Sukobinom i Skadrom, je višegodišnji i smatramo da ga je trebalo ranije rješavati. Više puta smo , preko odborničkih pitanja, ukazivali na ovaj problem, i veoma nas raduje da su naši stalni apeli konačno urodili plodom i da se pristupilo rješavanju ovih problema. Podsjećamo da je put u veoma lošem stanju, da je na njemu mnogo oštećenja, da uska kolovozna traka predstavlja problem za protok sve većeg broja vozila, posebno u ljetnjem periodu.

Vjerujemo da će se iznaći neophodna sredstva i za otkup zemljišta, i za početak sanacije, a preko naših predstavnika u Vladi i na drugim državnim adresama , založićemo se da se iznadju i dodatna sredstva. Mada su se Mrkojevića sjetili u  godini lokalnih izbora, mi vjerujemo da ovo nije  predizborna reklama inicjatora, već istinska želja da se popravi infrastruktura Mrkojevića , na šta smo dosada ukazivali, a što je konačno dalo rezulat .

Vjerujemo da će se, na sličan način, rješavati i problem puta Sustaš-Tudjemili –Virpazar, preko Sutormana koji je, takodje, u izuzetno lošem stanju, te da će se kroz uključivanje državnih struktura raditi i na ovom projektu

Pozdravljamo i inicijativu da se  izdvoje sredstva za projekat vodosnabdjevanja priobalnog pojasa na području Mrkojevića, s obzirom na turističke kapacitete i naseljenost tog područja. Medjutim, još jednom ovim putem ukazujemo na problem naselja Mala Volujica-Sveti Ivan koje i pored svih dosadašnjih obećanja nema riješeno vodsnabdjevanje.

Preko svojih predstavnika u SO Bar, Skupštini Crne Gore, kao i drugih institucija, BS je pokrenula ovo pitanje, i insistiraćemo da se pristupi njegovom rješavanju.  Riječ je, takodje, dugotrajnom problemu, kojim je pogodjeno više od dvije stotine domaćinstava koje nemaju pijaću vodu, a koriste tehničku  vodu koja je ispod svih dozvoljenih standarda.

Bošnjačka stranka smatra da budžetska sredstva, i opštine i države, treba ravnomjernije rasporedjivati, te da pored  urbanih gradskih sredina, koje su do sada imale prioritet, moramo usmjeravati više pažnje prema seoskom području, koje je ostalo nerazvijeno i sa prilično lošom infrastrukturom. Isto tako, treba voditi računa o tome da se određene sredine osjećaju zapostavljenim, možda i zbog toga što u njima živi stanovništvo koje pripada manjinskoj populaciji, što je i dodatni razlog da se bude osjetljiviji prema ovom problemu.

Opštinski odbor BS Bar

Predsjednik

Munib Ličina s.r