Posljedice nesavjesne vladavine bivšeg predsjednika Opštine Rožaje je rezultirala gašenje preduzeća, nezaposlenost (na 2.598 zaposlenih ima 6.318 korisnika socijalne pomoći), iseljavanje stanovništva, siromaštvo, korupciju…

Aktivisti lokalnog DPS-a naviknuti na zapošljavanje po partijskim vezama ne doživljavaju lokalnu samoupravu kao servis građana, već kao ustanovu za socijalnu pomoć koja, kako i sami kažu u svom Otvorenom pismu Premijeru, “Čak i oni koji stručno nisu bili podobni da obavljaju poslove na koje su bili raspoređeni su godinama primali plate, a nisu dolazili na posao”. Ističemo žaljenje zbog saznanja da isti ne poznaju nadležnosti lokalne samouprave, njen rad miješaju sa radom MUP-a, tj. tužilaštva, pa za posjedovanje tzv. nelegalnog oružja upiru prst u zgradu Opštine Rožaje.

U Rožajama je bila očita pojava predizbornih ucjenjivanja radnim mjestima, što su nam potvrditi radnici u lokalnoj samoupravi. Krivac za nedavno otpuštanje radnika je lokalni DPS, koji je nezakonito udjeljivao Rješenja o radu suprotno pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju ovu materiju, a što nije u skladu sa postojećom sistematizacijom radnih mjesta. Naglašavamo da su rješenja data od strane bivšeg predsjednika Opštine prije izbora bili podsticaj aktivista na rad na terenu za ubjeđivanje glasača, a nakon izbora nagrada za rad na terenu lojalnim aktivistima.  Nova vlast nije otupstala članove i aktiviste DPS-a, već radnike lokalne samouprave, među kojima ima glasača vladajuće koalcije BS-SDP.

U po jednoj kancelariji Opštine radilo je i do 10 radnika, a opremljene su sa po dvije stolice i dva dotrajala kompjutera. Takvo nesavjesno rukovođenje bi imalo neki značaj da su radnici edukovani za obavljanje postojećih poslova, što se nažalost nije desilo, jer nisu imali uslova da u tom i takvom ambijentu stiču nova znanja i iskustva, koja bi koristila njima samima i građanima, te opštem dobru zajednice u kojoj žive i čiji su servis trebali biti. Jedan (neproduktivan i suvišan) zapošljeni radnik u našoj lokalnoj upravi sa VSS građane košta prosječno 7.440 eura na godišnjem nivou. Lokalna samouprava je sada zaustavila rasipanje novca građana u vrijednosti od 267.840 eura na godišnjem nivou. Taj proces je tek otpočeo, jer se radi nova sistematizacija radnih mjesta u skladu sa potrebama građana (po modelu zemalja EU) i po tom osnovu se očekuju racionalna rješenja, a time i nova otpuštanja zaposlenih u organima i službama lokalne samouprave. Odlukom o otpuštanju radnika smo uštedjeli novac koji će biti usmjeren na uređenje putne infrastrukture i stimulacije poljoprivrednim proizvođačima.

Savjesni i odgovorni pojedinci bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju ne treba da se plaše za svoju budućnost, odnosno svoja radna mjesta, jer će kao  takvi biti poželjni u svim organima i službama lokalne samouprave. Na kraju ističemo da će obećanja data tokom predizborne kampanje Bošnjačke stranke biti realizovana, jer smo u toku predizbornog perioda otpočeli saradnju sa budućim partnerima iz inostranstva, koji su spremni da ulažu u Opštinu Rožaje. Intenzivno se radi na izradi dokumentacije i uređivanju investicionih planova. Investitorima ćemo omogućiti sigurno investiranje u našu Opštinu i partnerstvo, koje je bilo svih ovih godina zbog korupcije lokalnih činovnika onemogućeno.

 

Opštinski odbor Bošnjačke stranke Rožaje

05.09.2014.godine