Bošnjačka stranka čestita svih građanima Crne Gore 20. septembar, dan kada je Skupština Crne Gore usvojila Deklaraciju o proglašenju Crne Gore za ekološku državu. Danas nakon 21 godinu, država Crna Gora mora još mnogo šta da učini kako bi sačuvala svoje prirodne resurse i epitet jedine ekološke države u svijetu. Svjedoci smo sve većih migracija stanovništva iz sela u grad, devastacije prostora nelegalnom izgradnjom stambeno-poslovnih objekata, bespravnom sječom šuma, nedovoljnom zaštitom morskog dobra i endemskih biljnih i životinjskih vrsta, nesavjesnog odlaganja otpada, nestajanja Plavskog jezera pred očima cjelokupne javnosti, itd. Bošnjačka stranka se do sada, ali će nakon nakon 14. oktobra zalagati za zaštitu životne sredine i ulaganje u obnovljive izvore energije poput hidroenergije, energije vjetra i sunca; za razvoj drvoprerade i zaštitu šuma od prekomjerne eksploatacije; za legalizaciju stambeno-poslovnih objekata, kako bi se sačuvao prostor od dalje devastacije, izgradnja nekoliko novih deponija; za podsticaj i pomoć proizvođačima eko-hrane, podmlađivanje šuma... U periodu velikih klimatskih promjena na globalnom nivou, kao država i kao pojedinci smo dužni da učinimo sve kako bi zdravu životnu sredinu sačuvali za generacije koje dolaze.