Poslanički klub Bošnjačke stranke sastao 30.01.2012. godine sa Glavnim pregovaračem, ambasadorom Aleksandrom Andrijom Pejovićem. Poslanici Bošnjačke stranke istakli su da bezrezervno podržavaju evropske integracije, jer to vide kao trajno i kvalitetno rješenje za sve građane Crne Gore. Konstatovano je da su evropske integracije proces koji će Crnoj Gori pomoći da ojača svoju demokratiju i tako postane moderna evropska država.
SASTANAK POSLANIČKOG KLUBA BS SA GLAVNIM PREGOVARAČEM

SASTANAK POSLANIČKOG KLUBA BS SA GLAVNIM PREGOVARAČEM

Obije strane složile su se da predstavnici bošnjačkog naroda u Crnoj Gori, ali i predstavnici drugih manjinskih zajednica, treba da budu članovi pregovaračkih timova i radnih grupa, koje će biti potpora pregovaračkom timu. Tokom sastanka razmijenjena su mišljenja o ulozi Skupštine u budućem pregovaračkom procesu. S tim u vezi, ocijenjeno je da Skupština mora imati jaču i odgovorniju poziciju u ovoj izuzetno zahtjevnoj i kompleksnoj fazi pristupanja EU. Na sastanku izraženo je obostrano zadovoljstvo napretkom koji je ostvarila Crna Gora u procesu evropskih integracija. Takođe, konstatovano je da su uspješne NATO integracije jedan od bitnih preduslova za brži i bolji tok puta ka EU i stabilnosti čitavog regiona.

Medi tim BS