Kultura predstavlja temelj jednog društva. Tuzi, kao grad na raskršću mnogih karavana, kroz historiju su doticale različite kulture, te na taj način činili i onako bogatu kulturnu baštinu lokalnog stanovništva još bogatijom. Teritorija koju pokriva Gradska opština Tuzi je prepoznata po mnogobrojnim kulturno – historijskim spomenicima, koji nisu valorizovani u kulturnom i turističkom smislu. Kada pominjemo kulturno – historijske spomenike, na prvom mjestu izdvajaju se Nizamska i Ćazim – begova džamija, crkva Sv. Antuna, bunari, Mlin Krnića, te mnogi drugi spomenici koji vjekovima svjedoče o vrijednosti među-religijskog sklada i suživota ljudi na ovim prostorima. Ljudi, posebno mladi, kao i njihova kreativnost, te stvaralaštvo koje su ostavile  generacije prije nas, nalaze se neadekvatno eksponirani i konzervirani kod privatnih kolekcionara, ili često u familijama koje ne prepoznajući njihovu vrijednost se neadekvatno odnose prema izuzetno vrijednom pokretnom kulturnom dobru. Nepostojanje razvijene i opremljene infrastrukture koja bi podržala zaštitu kulturne zaostavštine i razvoj kulture u raznim njenim segmentima je problem sa kojim se susreću radnici u oblastima kulture. Svijetli primjer očuvanja običaja, kulture i tradicije je KUD “Ramadan Šarkić”, koji pokazuje da, kroz kreativan pristup, uz malo finansijskih sredstava i dosta želje da se sa generacije na generaciju, može mnogo uraditi u smislu očuvanja tradicije i običaja našeg kraja. Strategijski cilj u oblasti razvoja kulture bi bio da kroz očuvanje kulturno-historijskih vrijednosti, stvorimo infrastrukturni i ljudski potencijal koji će podržati valorizaciju prostora u turističke svrhe stvarajući nove programe i radna mjesta. Identifikovali smo ključne probleme u oblasti kulture, među kojima bi izdvojili:
  • nedostatak programa koji će aktivnije uključiti mlade kroz promociju amaterizma kao početne etape u omasovljenju mladih u kulturno-umjetničkim programima,
  • nedostatak prostora za kvalitetno i stručno čuvanje i izlaganje pokretnog kulturnog dobra,
  • nedovoljna promovisanost i neadekvatan tretman prema postojećim kulturno-historijskim spomenicima, te s tim u vezi i njihova neadekvatna turistička
U odnosu na uočene probleme, nudimo sljedeća rješenja:
  • Sa našom djecom i omladinom, počev od osnovnoškolskog uzrasta, ćemo osmisliti i sprovoditi različite programe iz oblasti kulture, koji će biti finansirani kroz podnošenje projekata u okviru programa podrške od strane Evropske unije (Program “Kreativna Evropa” i drugi programi podržani od strane EU u procesu pristupanja Crne Gore).
Smatramo da bi uspostavljanje amaterskog pozorišta bitno promijenilo sliku kulturnog života. Ponovno uspostavljanje tamburaškog orkestra bi doprinijelo boljem pozicioniranju Tuzi na mapi kulture u Crnoj Gori, a moglo bi poslužiti kao pilot-projekat u procesu uspostavljanja škole za osnovno muzičko obrazovanje. Uspostavljanje likovne radionice bi dovelo do stvaranja kritične mase umjetnika koji bi organizovali likovnu koloniju kako bi na platnu ovjekovječili prirodne ljepote kojim obiluje područje Gradske opštine Tuzi. Pisana riječ nije toliko zastupljena u stvaralaštvu Tuzana, ali zato usmena obiluje raznim predajama koje čine posebnu pripovijedačku vrijednost. S tim u vezi bi pokrenuli literarnu radionicu, koja bi za rezultat imala osnaživanje mladih u prenošenju usmenih kazivanja kroz poeziju i prozu.
  • Uspostavljanjem institucije Zavičajni muzej kroz izgradnju namjenske zgrade i uspostavljanje pravnog okvira za funkcionisanje muzeja, bi se trajno riješio problem kvalitetnog i stručnog čuvanja pokretnog kulturnog dobra koje se sada čuva u okviru privatnih kolekcija.
  • Povezivanjem sa institucijama kulture u Crnoj Gori, kao i van Crne Gore, će pomoći u pozicioniranju Tuzi na regionalnoj kulturno-historijskoj mapi. S tim u vezi, kroz dostupna sredstava Evropske unije, kroz Instrument pretpristupne podrške, ćemo spremiti kvalitetne projekte koji će infrastrukturno očuvati i unaprijediti pomenute kulturno-historijske spomenike.
Kao preduslov tome, mi kao buduća lokalna vlast ćemo prije svega u saradnji sa građanima definisati prioritete u oblastima kulture, mapirajući bitne korake u valorizaciji ljudskih i kulturno-historijskih vrijednosti i potencijala, a sve kako bi život mladima u Tuzima učinili ljepšim i raznovrsnijim. Od Tuzi, skupa sa građankama i građanima, ćemo učiniti da Tuzi budu prepoznatljivi na kulturno-historijskoj mapi, što Tuzima svakako i pripada. Najda Rakić, kandidatkinja sa izborne liste "Bošnjačka stranka- U jedinstvu je snaga"