Na 22.  redovnoj sjednica Skupštine opštine Rožaje glasovima odbornika Demokratske partije socijalista usvojen je prijedlog  rebalansa budžeta opštine Rožaje za 2013. godinu koji će  iznositi 5. 471 850 eura. Prijedlog rebalansa budžeta nisu podrzali odbornici Bošnjačke stranke i Socijaldemokratske partije. Ostale tačke dnevnog reda, planirane za ovu sjednicu, odložene su za četvrtak.
Opština Rožaje

Opština Rožaje

Glavna zamjerka opozicije odnosila se na nenamjensku i netransparentnu preraspodjelu budžetskih sredstava unutar potrošačkih jedinica kao i ukidanjem agencije za  investicije, dok se  služba za unutrašnju reviziju nije formirala uprkos zakonskoj obavezi, već su se sredstva planirana za te svrhe usmjerila prema drugim potrošačkim jedinicama. Posebna kritika se odnosila  na drastično smanjenje budžeta za  kapitalne investicije koji je i prije rebalansa budžeta bio znatno manji od drugih opština. Ova kritika se posebno odnosi na očajnu lokalnu infrastrukturu koja će ovim rebalansom biti dodatno pogođena. Odbornici  Bošnjacke stranke kritikovali su povećanje tzv. potrošačkog budžeta na štetu kapitalnog budžeta. Rebalansom budžeta povećavaju se stavke za  ,,vječite gubitaše” JS Radio Rožaje, Turističku organizaciju, Centar za kulturu, Biznis centar i Sportske organizacije. Kritika odbornika Bošnjačke stranke odnosila se na  izvještaj o planiranim i izvršenim rashodima u JP Komunalno za prvih devet mjeseci, posebno su predmet kritike bili  transveri JP Komunalno koji su uvecani  sa  90 hiljada na 150 hiljada i zimsko čišćenje puteva sa 50 hiljada na 80 hiljada što ukupno povećava budžet JP Komunalno za 90 hiljada i pored činjenice da za prvih devet mjeseci tekuće godine nije uplaćen niti jedan euro na račun ovog Javnog preduzeća. Posebno je simptomatično   što dugovanja  prema JP Komunalno iz 2012. god. od 151.709,00 eura nijesu predvidjena budžetom za 2013. god. Takođe, služba predsjednika Opštine je uposlila određeni broj pripravnika kojima je istekao pripravnički staž tokom 2013. god. Odbornike Bošnjačke stranke interesuje  zašto  sredstva za tu namjenu nijesu predviđena budžetom za tekuću godinu a planirana su rebalansom budžeta.  Odbornici napominju javnost da to nije bilo potrebno raditi, jer je Vlada sprovela program za stručno osposobljavanje  što prejudicira da se dodatni prijem pripravnika zloupotrijebio za potrebe Parlamentarnih izbora  2012. god. Na opasku gradonačelnika da će uskoro ukloniti nacionalnu zastavu sa zgrade lokalne uprave u Rožajama jer time krši zakon o nacionalnim simbolima  a u kasnijem obraćanju je kazao da će svjesno kršiti zakon imenujući lice koje nije kvalifikovano da obavlja funkciju  revizora za unutrašnju kontrolu što su odbornici Bošnjačke stranke protumačili kao selektivno primjenu zakonskih odredaba.

Klub odbornika Bošnjačke stranke