Dopunskim protokolom o kojem danas govorimo se dodatno uređuju odnosi Crne Gore i drugih država učesnica Partnerstva za mir u vezi sa statusom snaga. Pravno uređenje ove oblasti je neophodno zbog stalnog proširivanja dosadašnje aktivnosti na području odbrane. almer-kalac-skupstina Put kao NATO-u, vidimo kao integraciju Crne Gore, sve do punopravnog članstva. Mislimo da ovaj proces treba biti komplementaran sa evropskim integracijama, što će reći da približavanje standardima EU treba značiti i usaglašavanje sa standardima NATO-a. To je put integracija u dvije alijanse koje baštine mnoge zajedničke vrijednosti, to je put koji su prošle sve države regiona koje su postale članice EU. Za svaku od njih NATO je bio kapija koju su morale proći prije ulaska u EU. Vladavina prava, smanjenje korupcije i kriminala, poštovanje temeljnih ljudskih prava, demokratska tranzicija, jačanje institucija, ekonomska i politička stabilnost samo su neki od segmenata koji su neraskidivi dio obije alijanse. Region Jugositočne Evrope ili Balkana je područje koje je, u nedavnoj prošlosti, kao i u onoj daljnjoj bilo veoma nestabilno i sa veoma tragičnim dešavanjima koje su proizvodile te nestabilnosti. Crna Gora je, na sreću, i pored svih izazova, uspjela sačuvati tu unutarnju koheziju i multietničku stabilnost. Ali njeno okruženje, ratovi 90-ih, su tragično iskustvo plaćeno stotinama hiljada mrtvih i raseljenih. Nažalost, narod kojem pripadam, bez svoje krivice, platio je najveću cijenu krvavih razmirica na Balkanu. Pitanje je da li bi se sve to dešavalo da je ovo područje, kojim čudom bilo dio takvog globalnog sistema bezbjednosti. Ali, istoriju ne možemo vratiti. Ono o čemu trebamo misliti je budućnost, a u njoj nam je svima u interesu da živimo na mirnom i stabilnom području, bez turbulencija i šovinističkih razmirica. Vjerujem da je put u NATO,  put u takvu budućnost. Sve zemlje članice ove alijanse nastoje poštovati standarde tržišne ekonomije, konkurencije, otvorenosti tržišta i slobodnog protoka kapitala, roba, usluga i ideja. Politička stabilnost, nužan je preduslov ekonomske perspektive, interesantnog područja za investicije  i ulaganja. Kapital se ne ulaže tamo gdje su političke nestabilnosti, takva područja nijesu interesantna za investitore. Jer u takvoj situaciji nije riječ samo o političkoj nestabilnosti. U takvim okolnostima nema riječi bilo kakvim a kamoli jačim i ozbiljnijim razvojnim projekatima, samim tim nema ekonomskog boljitka, ni razvoja. Cilj nam je bogatije i zdravije društvo, što znači stabilno i interesantno za ulaganja. U Crnoj Gori, činjenica je, postoji podjeljenost kada je u pitanju put ka  evroatlanskim integracijama. Podrška ulasku u ovu alijansu je promjenljiva, ali ipak nije na nivou očekivanog. Međutim, i preambulom Ustava, potvrđeno je jasno opredjeljenje Crne Gore ka ovim integracijama. Podrška evroatlanskim integracijama, istraživanja to jasno iskazuju, jeste najveća u sredinama u kojima žive manjinski narodi i u značajnoj mjeri među glasačima tih partija. To jeste činjenica, ali isto tako, znamo da to nije dovljno. Smatramo da je potrebna drugačija komunikaciona strategija. Mislimo da Vlada, kroz svoje resorne organe i novoformirani Savjet i na druge načine mora imati glavnu ulogu. Vjerujemo u ispravnost ovog puta i da ćemo uraditi više da u to ubjedimo i druge u Crnoj Gori. Za dobro svih nas, za dobro Crne Gore , vjerujemo da će sljedeći samit značiti proširenje NATO-a, gdje će svoje mjesto dobiti i Crna Gora.