Home Skupštinske diskusije Almer Kalač – Diskusija o novim zaključcima za rješavanje problema u Kombinatu aluminijuma