Ovim Predlogom zakona u dobroj mjeri je poboljšana zaštita potrošača. Do sada je ta zaštita nedostajala, ne nepostojanjem zakona već time što nije primjenjivan ili je selektivno primjenjivan. Iako se zakon koji je trenutno na snazi primjenjuje već 4 godine, naši gradjani nijesu dovoljno informisani o benefitima koje im on pruža.

DSC_9853

Dobro je da ćemo da usvojimo jedan ovakav zakon, jer on na nov način reguliše pitanje zaštite i ostvarivanje prava potrošača. Takodje, usvajanje ovog Predloga zakona je predvidjeno Nacionalnim programom za integraciju Crne Gore u Evropsku uniju. U skladu sa članom 78 Zakona o potvrdjivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uskladjivanje standarda zaštite potrošača jedna je od prioritetnih obaveza Crne Gore na putu ka EU.

Analizirajući ovaj Predlog zakona, imam potrebu da se osvrnem na neke njegove članove:

–         U dijelu „isticanje cijena“ odnosno pridržavanje istaknutih cijena, u članu 13 stoji da je trgovac dužan da se pridržava istaknutih cijena.

Imamo bezbroj primjera da je jedna cijena istaknuta na proizvodu, dok je prilikom naplate na kasi ta cijena veća. Do sada ne postoji nijedan slučaj da je ta cijena prilikom naplate bila niža.

–         U dijelu „ispunjenje ugovora“, član 19: trgovac je dužan da potrošaču za kupljeni proizvod izda jasan, razumljiv, lako čitljiv račun na crnogorskom jeziku, u skladu sa zakonom.

Na sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet kada smo razmatrali ovaj Predlog zakona, članovi Odbora su dali sugestije, a predstavnik predlagača prihvatio da se izdavanje računa ne vrši samo na crnogorskom, nego na jezicima i u službenoj upotrebi. Ovdje ne vidim tu izmjenu.

–         U članu 22, stav 2 stoji: „u neto masu robe ne smije se uračunavati težina materijala za pakovanje“. U praksi je druga priča, da li je u pitanju gajbica za voće ili papir za pakovanje mesa i drugih proizvoda ili neka druga ambalaža, trgovci je odmah uračunaju u neto masu proizvoda.

–         Član 30, akcijska i promotivna prodaja, definisano je na koji način akcijska prodaja može biti organizovana, kada počinje, koliko traje i kada se završava.

U praksi trgovci i nakon akcijske prodaje ne uklanjaju obavještenje o akciji, a robu ne prodaju po sniženim cijenama. Najčešće su te akcije, govorim o prehrambenim proizvodima, organizovane da se rasproda roba kojoj čak ističe rok trajanja tog ili narednog dana. Trgovci o tome ne obavještavaju kupca.

Kupci su u velikoj mjeri nezaštićeni i prilikom kupovine automobila. Imamo veliki broj slučajeva da gradjani prije kupovine automobila ponesu saobraćajnu dozvolu u područnoj jedinici MUP-a, dobiju odgovore da je automobil regularan, a onda nakon mjesec, dva ili godinu dana, ta ista policija oduzima auto kao neregularno vozilo. Ovo se naročito desava nakon prelaska granice. Kako je onda taj automobil mogao biti registrovan u Crnoj Gori?

Posebna priča je kvalitet goriva, koji je često uzrok kvarova na automobilima.

Da li je nekad neki vlasnik naplatio štetu nastalu zbog lošeg kvaliteta goriva?

Slaba je i zaštita korisnika finansijskih usluga, od izuzetno visokih, mogu slobodno reci zelenaških, kamata. Ova grupa gradjana je najveća u Crnoj Gori i treba je itekako zaštititi.

Sa ovog mjesta pozivam gradjane da koriste svoje pravo i prijave zloupotrebe, ali pozivam i Ministarstvo ekonomije, da učini sve što je potrebno, kako bi se ovaj zakon primjenjivao i da se ne bi primjenjivao selektivno. Do sada je jedan dio inspekcijskih službi radio u korist trgovačkih kuća, a ne u korist potrošača. Kaznena politika je bila takva da se trgovcima mnogo više isplatilo da plate kazne, a nastave sa prekršajima. Očekujem da se takva praksa prekine.

Pozivam gradjane da obrate pažnju na rok trajanja prehrambenih proizvoda koje kupuju, jer je cesta pojava da ti proizvodi, odnosno datum proizvodnje i rok trajanja na tim proizvodima, budu tretirani kozmetičkim ili nekim drugim sredstvima, tako da datum proizvodnje i rok trajanja ne budu jasno vidljivi ili ne postoje.