Na osnovu člana 187. Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam sljedeće pitanje Ministru unutrašnjih poslova, gospodinu Rašku Konjeviću: Poštovani gospodine Ministre, Kada će se realizovati projekat izgradnje 250 stambenih jedinica na lokaciji Stari aerodrom, za potrebe MUP-a, Uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i Policijske akedemije i koliko je stambenih jedinica predviđeno za svaki organ posebno? Obrazloženje: Značajan je broj službenika i namješteni koji rade u navedenim organima kojima nije riješeno stambeno pitanje, a koji obavljaju vrlo odgovorne poslove. U zadnjih nekoliko godina nije bilo rješavanje stambenih pitanja u navedenim organima, posebno u MUP-u. Navedena lokacija na Starom aerodromu je vlasništvo MUP-a, plaćene su komunalije, pa bi se dodjelom stanova pod povoljnim uslovima moglo riješiti na adekvatan način stambeno pitanje većine službenika i namještenika u navedenim organima.  

                                                                                                                                                                                                                 Poslanik Almer Kalač