Predlog izmjena i dopuna ovog zakona uglavnom predstavlja usaglašavanje našeg zakonodavstva sa evropskim. To je nešto što nije sporno i što je za nas prihvatljivo. Ni u kom slučaju ne smatramo nebitnim ni jedan njegov dio. Naročito je značajan dio koji se odnosi na prava ljudi sa invaliditetom. Do sada na ovom polju nemamo rezultate kojima se možemo pohvaliti. Medjutim, ako govorimo o drumskom saobraćaju, prvenstveno treba  postaviti pitanje u kakvom su stanju naši drumovi i da li je na tim i takvim drumovima moguće implementirati zakon, bio on dobar ili ne? Juče smo minutom ćutanja odali poštu stradalima u nesreći koja se desila u nedjelju, upravo na našim drumovima. Da li je u ovom momentu bitno, da li je taj zakon uskladjen ili nije sa evropskim zakonodavstvom? Imamo veliki broj nastradalih, ne samo u ovoj već i u drugim ne tako rijetkim nesrećama na našim putevima, ali njihovim porodicama je sasvim nebitna ta uskladjenost i nebitno je da li neki autobus kasni jedan sat ili jedan dan.
Almer Kalač

Almer Kalač

Prije svega, treba da radimo na tome da naši drumovi budu u mnogo boljem stanju nego što su sada, da budu mnogo kvalitetnije uradjeni, a samim tim će biti mnogo bezbjedniji.  Tek nakon toga možemo govoriti o punoj primjeni ovog ili nekog drugog zakona, koji reguliše oblast saobraćaja. Govorimo o alternativnom prevozu, a imamo i sljedeću situaciju: prevoznik će obezbijediti alternativni prevoz, ali nije u mogućnosti obezbijediti alternativni pravac, jer na pojedinim dionicama, isti ne postoji. U svakom slučaju treba nastaviti sa daljim uskladjivanjem Zakona sa njegovom nadogradnjom i poboljšanjima. Mi ćemo ove izmjene i dopune Zakona prihvatiti. Hvala na pažnji.