Home Skupštinske diskusije Almer Kalač – Uvodna diskusija na Predlog budžeta za 2013. godinu