Amer Halilović

Amer Halilović

Na nastavljenoj sjednici trećeg vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore poslanici su usvojili Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji Telekoma Crne Gore i Predlog odluke o izboru predsjednika i članova Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji Telekoma Crne Gore.

Pogledajte izlaganje poslanika Amera Halilovića povodom ove teme.