Imajući u vidu značaj i ulogu parlamenta u procesu evropskih integracija Crne Gore, potrebu jačanja njegovih kapaciteta, kao grane zakonodavne vlasti, ostvarivanje njegove kontrolne i nadzorne funkcije, kao i potrebu bolje i kvalitetnije organ izacije unutar samog parlamenta, prisupilo se izmjenama i dopunama poslovnika.
Podsjetimo da je Radna grupa, koja je počela sa radom prije godinu dana, imala četiri oblasti u svom domenu interesovanja :

– Podjela pojednih radnih tijela zbog velikog obima nadležnosti- novi odbori i pododbori

– Formulisanje modela za prohodnost prijedloga opozicije koji nijesu dobili većinu na radnim tijelima

– Unaprijedjenje modela premijerskog sata i poslaničkih pitanja

– Razrada modela jačanja kontrolne uloga parlamenta kroz saslušanja

U svakoj od ove četiri oblasti iz svih poslaničkih klubova bilo je različitih rješenja, koja su usaglašavana i približvana do onog stepena do kojeg je to bilo moguće, s obzirom na sve političke različitosti

Nakon toga nadležnosti radne grupe u daljem usaglašavanju ponudjenih rješenja preuzeo je Kolegijum. Nakon višemjesečnog rada, uz dosta napora i kompromisa, došlo se do rješenja koja su usvojena koncenzusom. To je sigurno uspjeh i domet parlamentarizma, čime smo pokazali sposobnost da se , bez obzira na različitosti, možemo dogovorati, čak i oko vrlo osjetljivih pitanja. Mislim da ovakav pristup treba afirmisati i da ovo treba biti model rada i pristupa drugim otvorenim pitanjima.

Kada su konkretna rješenja u izmjenama poslovnika u pitanju, mi iz BS mislimo da je nadjen dobar model za prohodnost prijedloga opozicicije na plenarna zasjedanja, što je sigurno značajan iskorak u odnosu na dosadašnju praksu. Takodje, značajno je poboljšan i model premijerskog sata, koji će se održavati jednom mjesečno( umjesto dvomjesečno kao do sada), a i sam način postavljanja pitanja biće dinamičniji.

U pogledu formiranja novih radnih tijela i reorganizacije postojećih uradjene su značajne promjene. Dosadašnji Odbor za evropske integracije i medjunarodnu saradnju biće podjeljen na dva odbora. Ovim su uvažene preporuke naših evropskih partnera, ali i iskustva nekih drugih parlamenata(hrvatskog npr.) koja su prošla kroz ovu fazu pridruživanja i integracija u EU. Time će nadležnosti koje su vezane za proces evropskih integracija biti proširene, ali jasno odredjene i definisane.Ovaj odbor će se baviti zakonskom regulativom i svim ostalim obavezama parlamenta u procesu pridruživanja i posebno u pregovaračkom procesu koji nas očekuje.Takodje, političkim dogovorom ustanovlljeno je da u ovom radnom tijelu budu predstavnici svih političkih partija.

Drugo radno tijelo je Odbor za medjunarodnu saradnju i iseljenike, koji će se baviti pitanjima medjuparlamentarne saradnje, odnosno spoljno-političkom parlamentarnom dimenzijom. Ističemo da je izvorno prijedlog Bošnjačke stranke da se, u okviru ovog odbora, i u naslovu dodaju i iseljenici , uvažen i da će zaživjeti u tekstu novog Poslovnika. Riječ je o odboru koji će se baviti intenziviranjem saradnje sa našom brojnom iseljeničkom populacijom.Ovo je za pripadnike manjinskih naroda, prevashodno, Bosnjake i Albance, jer je njih najviše u dijapori, veoma važno pitanje. Na ovaj način se, i sa parlamentarnog nivoa, institucionalno utemeljuje saradnja sa dijasporom.

Takodje, ovim poslovnikom ustanovljava se i formiranje Odbora za antikorupciju čime se, takodje, na preporuku evropskih zvaničnika i sa ovog nivoa bavimo ovim ozbiljnim problemom našeg društva.

Mislim da će usvajanjem ovog Poslovnika, ovaj parlament odnosno sve partije, iskazati rješenost da odgovorno pristupa jačanju vlastitih kapaciteta, kao i potrebi dijaloga i dogovoranja oko svih otvorenih pitanja.

Mislimo da ovu praksu treba njegovati i stalno unaprijedjivati.