Kemal Purišić

Kemal Purišić

Poštovani,
Želim odmah da kažem da u BS podržavamo ovaj, po nama kvalitetan predlog zakona. On sadrži dosta novina koje su nužne da bi se usaglasili naši propisi s desetak evropskih direktiva ali i zbog potrebe da se uredi izuzetno značajna oblast saobraćaja s rastućim brojem učesnika i dosta loših osobina puteva.

Ovaj osvrt na prijedlog zakona ću uglavnom iskoristiti da ukažem na neke probleme koje smo primijetili a koji su bitni za opštu bezbijednost učesnika u saobraćaju.

Na početku želim da potenciram odgovornost države za loš kvalitet puteva i potenciram potrebu da bitno unaprijedi njihov kvalitet jer su uglavnom u lošem stanju, s lošim tehničkim karakteristikama, pa i oni koji su kategorisani kao tzv.državni putevi.

Čudno je da bolje puteve imaju i one susjedne države koje imaju manji BDP/per capita od našeg. One su shvatile kolika je važnost dobrih puteva za veću bezbijednost na putevima i time smanjenje broja nesreća i nezgoda i očuvanje imovine građana i privrede.

Posebno potenciram loš kvalitet puteva na sjeveru, zbog malog obima ulaganja, oštrih klimatskih uslova i lošeg održavanja, što uzrokuje da se svake godine po par mjeseci vozi putevima sa mnoštvom udarnih rupa koje se popravljaju uglavnom pred turističku sezonu i to najprije na jugu pa postupno ka sjeveru pa to bude u junu-julu. Znam nekoliko slučajeva gubitka ljudskih života zbog postojanja udarnih rupa od 20-30 cm dubine na putu.

Član 9 Zakona uređuje nadležnosti opština u regulisanju saobraćaja na svojoj teritoriji koje su uglavnom odnose na režim saobraćaja u gradu. Uočen je problem kontrole parkiranja na neobilježenim mjestima u gradskoj zoni koji policija neadekvatno obavlja. Čini nam se da bi lokalna saobraćajna inspekcija i komunalna policija trebale da dobiju više nadležnosti da vrše njihov nadzor.

Takođe, postoji dosta regionalnih i važnih lokalnih puteva koji nijesu pokriveni kontrolom saobraćaja a bilo bi neophodno.

Značajni uočeni problem je stoka bez čuvara na putevima, posebno krupna i u noćnim satima. Nijesam siguran da je ovaj zakon adekvatno tretirao ovo pitanje. Mislim da bi vlasnik stoke bez nadzora trebalo da odgovara za posljedice nezgoda ili nesreća, a da ta stoka treba da se javno proda i tako namire pričinjene štete u saobraćaju.

Ovaj prijedlog Zakona bitno pooštrava mjere kontrole saobraćanja na putevima i mislimo da je nužno i prihvatljivo da se vozači i vozila prilagode našoj situaciji na putevima. Dakle i statistika je pokazala da se isplati strožija kontrola dobijanja vozačke dozvole, kontrole bezbijednosti saobraćaja i odgovornija kontrola tehničke ispravnosti vozila. Tako se umanjuju posljedice postojećih konflikata između nekvalitetnih puteva i sve većeg broja učesnika u saobraćaju , moćnijih i slabo održavanih vozila i novih navika vozača da telefoniraju, slušaju muziku, ćaskaju…i oprezno i odgovorno voze.

Mi u Bošnjačkoj stranci podržavamo izvorno rješenje u čl. 182 Predloga zakona, odnosno zalažemo se za sankcionisanje uzimanja bilo koje količine alkohola ili droga prije ili u toku vožnje i nećemo glasati za amandmane koji će predlagati izmjenu ovog člana u ovoj oblasti. Na to nas upućuje iskustvo da je saobraćaj najčešće ugrožavan od strane pijanih vozača. Ako ne možemo zabraniti potpunu upotrebu alkohola, onda se barem zalažemo da vozači ne ugrožavaju druge zbog toga svoga poroka.

Mi mislimo da treba ukazati i na još niz loših iskustava koja su u suštini zloupotrebe propisa i znače diskriminaciju pojedinih grupa građana. Uočili smo značajnu selektivnost u primjeni ovlašćenja i kaznenih mjera, dakle i neposredno u postupku kontrole na putu i kasnije u prekršajnom postupku. Privilegovani su službenici, neki biznismeni i tzv. poznati građani, uticajni članovi vladajućih partija sa državnog ili lokalnog nivoa, pripadnici policije u civilu… Oni ostali moraju da plate za njihov grijeh, odnosno njihov račun.

Posebno vas pozivam da pregledate prijave i osudjujuće presude i uporedite učešće pripadnika pojedinih naroda. Posebno smo primijetili loše trendove u CB Berane gdje po našim saznanjima više od 2/3 kažnjenih su pripadnici bošnjačkog naroda. Radi se o veoma ozbiljnom problemuna čijem rješavanju ćemo insistirati do kraja.

Mi u principu podržavamo oštrije kontrole pa i onu da se u vožnji snima saobraćaj što je uređeno čl. 298 Zakona. Ali smo čuli da je bilo i zloupotreba u smislu da ovlašćeni policajac u neobilježenom vozilu naglo dodaje brzinu, naglo koči i tako inicira vozača ispred i iza sebe da se od njega udalji jer se nelagodno i nebezbijedno osjeća, pa zbog toga ulaze u rizične manevre u vožnji i tako naprave prekršaj koji policija poslije sankcioniše. To svakako nije korektna kontrola i to treba da suzbijete kao i pojavu da neki ljudi mogu a neki ne mogu da vrate dozvolu koja im je u kontroli oduzeta.

Još jednom, mislimo da se radi o oštrom ali potrebnom predlogu zakona koji će stvoriti uslove za povećanu bezbijednost na putevima. Za njegovu primjenu treba da se pripreme i vozači i policija.
Na kraju mi insistiramo da policija u kontroli ne bude teatralna nego ljubazna i profesionalna.
Hvala.